02/06/2023

Senior UX/UI Designer (K06919)

SMALS

12 months

French English Dutch
620€ - 775€ /day

03/07/2023 - 01/07/2024

Belgium

Sign in to apply

Description

Het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is een federale onafhankelijke administratie. De opdracht van het CGVS bestaat erin bescherming te bieden aan personen die in geval van terugkeer naar hun land van herkomst risico op vervolging of ernstige schade lopen. Overeenkomstig de Belgische, Europese en internationale normen onderzoekt het CGVS elk verzoek om internationale bescherming op individuele, objectieve en onpartijdige wijze. 

Binnen het CGVS is een moderniseringstraject opgestart, vertaald binnen het programma eDossier. Het is een heel ambitieus programma, bestaande uit een aantal projecten, met een heel strakke timing. Om het programma verder vorm te geven en uit te werken zijn we op zoek naar sterke profielen die zich willen engageren tot de oplevering, voorzien eind 2024.

Één van de profielen die we zoeken is een senior UX/UI designer met kennis van service design en design systems. Een beschrijving van het takenpakket en de competenties vind je hierna terug.

Voel je je aangesproken door de basisopdracht van het CGVS en heb je een match met het takenpakket en de gevraagde competenties, aarzel niet om je kandidaat te stellen. 

Wie op zoek is naar 4 dagen telewerk, komt bij ons bedrogen uit. Om de teamgeest en de startup van de initiatieven te bevorderen, vragen wij om 4 dagen in de week op kantoor aanwezig te zijn. Onze kantoren liggen naast het station Brussel Zuid. Telewerk kan op termijn worden uitgebreid. 

 

          Kennis & Ervaring 
 

Algemeen
–         Graad in creatieve en/of informatica is knap meegenomen, maar effectieve ervaring geeft de doorslag

–         Zichzelf continu bijscholend om op de hoogte te blijven van de nieuwste duurzame tendensen en innovaties binnen de domeinen van UX, UI en service design thinking,

–         Minimaal 5 jaar ervaring als UX/UI designer,

–         Minimaal 3 jaar hands on ervaring met design systems, inclusief opmaak en gebruik van component libraries,

–         Minimaal 3 jaar hands on ervaring met UX/UI prototyping,

–         Minimaal 3 jaar hands on ervaring met micro frontend design (e.g. widget),

–         Minimaal 3 jaar ervaring met design tools, bij voorkeur Figma.

–         Vermogen om alternatieve oplossingen voor te stellen en aanbevelingen te formuleren over de te maken keuzes, rekening houdend met de volledige context,

–         Goede luisteraar, flexibele houding, en in het bezit zijn van het vermogen om te communiceren met technische en niet technische stakeholders,

–         Werkt in teamverband, maar kan heel goed zelfstandig aan de slag, op een pro actieve manier, om de project en programmadoelen te bereiken,

–         Kennis van en hands on ervaring met customer journeys, touchpoints en persona’s is een absolute meerwaarde (service design),

–         Kennis van het agile way of working is een absolute meerwaarde,

–         Hands on ervaring met vertalen van UX/UI trajecten naar product backlog toe is een absolute meerwaarde,

–         Kennis van en hands on ervaring met front end development is een absolute meerwaarde,

–         Kennis van en hands on ervaring met programmeertalen java en scripting (javascript, typescript en/of python), is een absolute meerwaarde,

–         Kennis van het Angular framework is een absolute meerwaarde.

 
Talen
–         Actieve kennis van twee van de volgende talen : Nederlands, Frans, Engels 

–         Actieve kennis van de drie talen is een absolute meerwaarde

–         Goede passieve kennis van het Nederlands en Frans is absoluut noodzakelijk
 
 

          II. Takenpakket 
                                                                             

Functie
–         Uitwerken van volledige UX/UI trajecten voor interne en externe stakeholders en de vertaling ervan naar één (of meerdere) product backlogs binnen een agile delivery methodologie

–         Uitwerken van volledige UX/UI trajecten, rekening houdend met aanwezige design systems, alsook rekening houdend met reeds uitgevoerde business proces analyses, 

–         Werkt in teamverband in projectvorm nauw samen met de respectievelijke projectmanager, de solution architect, de scrum master en de lead functioneel analist,

–         Werkt in teamverband binnen agile delivery nauw samen met product owner(s), analisten, ontwikkelaars, testers, etc, 

–         Is in staat om een bijdrage te leveren aan het definiëren van standaarden binnen de organisatie,

–         De nodige vaardigheden bezitten om de verschillende actoren die betrokken zijn bij de UX/UI trajecten, te kunnen begeleiden en bij te sturen waar nodig,
 

 

Roles

Senior UX/UI Designer - Confirmed

Languages

French - Active knowledge

English - Active knowledge

Dutch - Active knowledge

Skills

UX/UI Design - Confirmed

Microservices - Beginner

Design tools - Beginner

Design System - Beginner

UX/UI prototyping - Beginner