30/05/2023

Functioneel analist expert (K06881)

SMALS

9 months

English Dutch French
710€ /day

20/03/2023 - 31/12/2023

Brussels, Belgium

Sign in to apply

Description

Functioneel analist

Opstellen van de functionele specificaties voor bepaalde modules:

Use cases
Userinterface
Business rules
Datamodel

Uitvoeren van de impact analyse bij change requests.
Uitvoeren van de probleemanalyse bij incidents.
Opstellen van testscenario’s
Uitvoeren van testcases

Sigedis

Als publieke organisatie in het hart van de sociale zekerheid levert Sigedis betrouwbare en toegankelijke informatie over loopbaan en pensioen.

Wij bieden sociaal verzekerden een duidelijk beeld van hun eigen sociale gegevens zodat zij ondersteund en geïnformeerd beslissingen kunnen nemen over hun loopbaan en aanvullend pensioen.

En wij zijn er ook voor organisaties die data nodig hebben over loopbaan en aanvullend pensioen. Zo versterken wij zowel beleidsmakers en openbare instellingen (zoals RSZ, RSVZ, FSMA en FOD Financiën) als werkgevers en pensioeninstellingen in een nog efficiëntere dienstverlening.

Om de missies te kunnen uitvoeren heeft Sigedis nood aan een applicatie-architectuur bestaande uit volgende functionaliteiten:

o   Verwerking & monitoring van binnenkomende batch datastromen

o   Registratie van deze data in een relationele databank

o   Coherentiecontrole op deze data (anomaliedetectie)

o   Anomalieworkflowbeheer dat de afhandelingsprocedures voor de diverse correcties moet ondersteunen

o   Een extractielaag (batch & webservices) die deze gecorrigeerde data moet ontsluiten en exploiteerbaar maken voor de partners binnen het netwerk.

o   Online toepassingen voor de gebruikers van onze data.

Deze functionaliteiten worden ontwikkeld op basis van een JEE-architectuur met Oracle & Opensource databases, Talend als ETL-tool en Tableau als report generator (dashboards & statistieken).

De systeemarchitectuur waarop de applicatiearchitectuur wordt gehost, bevindt zich op G-Cloud (Cloud federal government, private cloud) met Openstack, Openshift en Docker. Er wordt gewerkt met zowel virtuele machines als met containers in een high availability environment.

Roles

Functioneel analist expert - Expert

Languages

English - Active knowledge

Dutch - Active knowledge

French - Active knowledge

Skills

SQL - Expert

USE CASES - Confirmed

UML - Confirmed

functionele analyse - Expert