06/06/2023

IT Business Analist (K06978)

SMALS

6 months

Dutch English French
560€ - 700€ /day

01/06/2023 - 01/12/2023

Belgium

Sign in to apply

Description

Het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is een federale onafhankelijke administratie. De opdracht van het CGVS bestaat erin bescherming te bieden aan personen die in geval van terugkeer naar hun land van herkomst risico op vervolging of ernstige schade lopen. Overeenkomstig de Belgische, Europese en internationale normen onderzoekt het CGVS elk verzoek om internationale bescherming op individuele, objectieve en onpartijdige wijze. 

Binnen het CGVS is een moderniseringstraject opgestart, vertaald binnen het programma eDossier. Het is een heel ambitieus programma, bestaande uit een aantal projecten, met een heel strakke timing. Om het programma verder vorm te geven en uit te werken zijn we op zoek naar sterke profielen die zich gedurende een langere periode willen engageren.

Één van de profielen die we zoeken is een ervaren IT Business Analist. Een beschrijving van het takenpakket en de competenties vind je hierna terug.

Voel je je aangesproken door de basisopdracht van het CGVS en heb je een match met het takenpakket en de gevraagde competenties, aarzel niet om je kandidaat te stellen. 

          I. Kennis & Ervaring 
 

Algemeen
 

–         Graad in informatica is knap meegenomen, maar effectieve ervaring geeft de doorslag

–         Minimaal 5 jaar ervaring binnen  IT projecten,

–         Minimaal 5 jaar ervaring met het opmaken van business analyses,

–         Minimaal 5 jaar met gebruik modelleertalen : UML, BPMN, CMMN of gelijkaardig,

–         Minimaal 5 jaar ervaring met gebruik software modelleringstools,

–         Minimaal 3 jaar ervaring met het coachen en begeleiden van startende business analisten,

–         Vermogen om alternatieve oplossingen voor te stellen en aanbevelingen te doen over de te maken keuzes, rekening houdend met de volledige context, 

–         Goede luisteraar, flexibele houding, en in het bezit zijn van het vermogen om presentaties toegankelijk te maken voor het publiek en zich daaraan aan te passen,

–         Ervaring met het agile softwareontwikkelproces en van de verschillende rollen die daarin betrokken zijn, is een meerwaarde,

–         Ervaring met het vertalen van het business requirements naar functionele en niet functionele analyses is een meerwaarde, 

–         Ervaring met technieken en concepten die nodig zijn om een functionele en niet functionele analyses te definiëren en uit te voeren, is een meerwaarde,

–         Ervaring met van Azure Devops (product backlog, pipelines, etc) is een meerwaarde,

–         Ervaring met Sparx EA is een meerwaarde,

–         Ervaring met business re engineering is een meerwaarde,

–         Ervaring met business information models is een meerwaarde

–         Kennis van de termen gebruikt bij het ontwerp en het beheer van databanken is een meerwaarde

–         Kennis van infrastuctuur-gerelateerde begrippen is een meerwaarde

–         Kennis van europese interoperabiliteit is een meerwaarde

–         Kennis van reeds bestaande building blocks en services binnen de federale overheidscontext is een meerwaarde

 
Talen
–         Actieve kennis van het Nederlands en het Frans 

 

          II. Takenpakket 
                                                                             

Functie
–         Uitwerken van business analyses die consistent en coherent worden beschreven,

–         Werkt in teamverband in projectvorm samen met de projectmanager en/of programmamanager, en de lead business analyse/business architect,

–         Werkt in teamverband binnen agile project delivery samen met de scrum master, de product owner(s), andere (business) analisten, ontwikkelaars, etc.

–         Bijdrage kunnen leveren aan het definiëren van standaarden binnen de organisatie,

–         De nodige vaardigheden bezitten om de verschillende actoren die betrokken zijn bij (de uitwerking van) de analyses, te kunnen begeleiden en bij te sturen waar nodig

–         Het maturiteitsniveau van de organisatie verhogen zowel inzake de vorm als inzake  de inhoud van business analyses,

–         De junior business analisten begeleiden en coachen om hun maturiteit te verhogen, alsook het garanderen van de kwaliteit van hun analyses. 
 

Roles

IT Business Analist - Confirmed

Languages

Dutch - Active knowledge

English - Passive knowledge

French - Active knowledge

Skills

Business Analyse - Confirmed

Modelleertaal (UML- BPMN- CMMN - type) - Confirmed

Coaching - Beginner

IT projecten - Confirmed