05/06/2023

Program manager finance transformation (K06953)

SMALS

6 months

French Dutch
960€ - 1200€ /day

19/06/2023 - 31/12/2023

Brussels, Belgium

Sign in to apply

Description

Context van de opdracht 
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) vervult een sleutelrol in de sociale zekerheid. Haar middelen moeten, binnen het wettelijk kader, efficiënt en effectief ingezet worden teneinde haar kernopdrachten te realiseren. 

Deze middelen bestaan uit:

·         Beheersbegroting: HR, IT en functioneringskredieten met een bedrag van 150 miljoen euro

·         Opdrachtenbegroting: sectoren van de ziekteverzekering en de uitkeringen met een totaal bedrag van 54 miljard euro

 

Een centrale financiële afdeling op maat van het RIZIV die een zicht heeft op alle elementen van de processen end-to-end, is noodzakelijk als partner voor de sturing van de organisatie en voor het meten van de (geplande) uitgaven of prestaties. Daarnaast dienen de activiteiten en processen eveneens ondersteund te worden door geïntegreerde, flexibele en gebruiksvriendelijke applicaties, en door personeel met de corresponderende competenties binnen alle schakels van het financiële proces. Kortom, de werking van de centrale financiële afdeling heeft een belangrijke indirecte impact op de mate waarin de operationele diensten hun doelstelling behalen, omwille van de centrale plaats die rapporteringstools en boekhoudsystemen innemen in de dagelijkse, maar ook strategische werking van het RIZIV. 

 

Inhoud van de functie
Als Program Manager Finance Transformation maak jij deel uit van het Management team algemene ondersteunende diensten.

Jij bent in deze functie verantwoordelijk voor het opzetten en (mede) uitvoeren van verbeterings- en transformatie initiatieven. Om de digitalisering te faciliteren ben jij de brug tussen de centrale financiële dienst, de decentrale financiële diensten (sectoren) en de IT afdelingen. 

Als Program Manager Finance Transformation ga je aan de slag met:

Vernieuwing door het opzetten en realiseren van strategische- en tactische projecten binnen de financiële dienst.  ‘Compliance’ en duurzame systemen vormen hier het doel.  

Het verzamelen en prioriteren van de vernieuwingen samen met de centrale financiële directie, de decentrale financiële actoren en de IT afdelingen.
Het opperen van verbetervoorstellen en het uitwerken van de verschillende scenario’s. Hierbij kijk jij naar de huidige situatie en wat er nodig is qua tijd, middelen en mensen om de gewenste situatie te verkrijgen.
Het vertalen van behoeften en vereisten vanuit de business in nieuwe ‘Finance’ processen.
Het onderzoeken en adviseren omtrent de mogelijkheden en de vereisten voor een geïntegreerd IT systeem, met oog op standaardisering, optimalisering en integratie van de Finance processen over de organisatie heen.
Het aansturen van de implementatie van een geïntegreerd IT systeem.  
De uitdaging om proces, techniek en verandering tegelijk te optimaliseren weet jij bij de kern aan te pakken.
 

Situering in de organisatie

Vanuit de centrale financiële directie bouw jij aan een multidisciplinair team om de veranderingen te begeleiden. De centrale financiële dienst bevat 26 personeelsleden.

Wat wij van jou verwachten:

·         Een kritische denker die in staat is om daadkrachtig te communiceren met het team en de  verschillende stakeholders: intern (Directie, Beheerscomités, decentrale financiële diensten/partners, …) en extern (Rekenhof, Beleidscel van de minister (Volksgezondheid, Sociale Zaken, Begroting), FOD BOSA, Mutualiteiten, andere Instellingen van Sociale Zekerheid, FOD VVVL en FAGG, …). 

·         Bewezen succesvol manager in politiek gevoelige omgevingen waarbij afstemming gezocht moet worden met gevarieerde stakeholders van de werkvloer tot aan het executive niveau, bij voorkeur in de publieke sector.

Kennis van de laatste stand van zaken in accounting, management reporting en het planningsproces, bij voorkeur in de publieke sector. 
Grondige ervaring met digitale beheersinstrumenten en -systemen binnen Finance.
·         Ervaring met programma management rond grote veranderingstrajecten.

·         Ervaring met de agile werkwijze is een plus.

·         Vlot tweetalig Nederlands/Frans.

·         Relevante universitaire opleiding; bij voorkeur een diploma in Finance, Economics, Business Administration, Business & IT of vergelijkbaar.

Roles

Program manager finance transformation - Expert

Languages

French - Active knowledge

Dutch - Active knowledge

Skills

Change Management - Expert

Agile - Expert

Project Management - Expert