02/06/2023

Technieker Aalter

Aquafin

6 months

Dutch
450€ /day

24/05/2023 - 30/11/2023

Belgium

Sign in to apply

Description

BELANGRIJKE INFORMATIE

Rekening houdend met de specifieke aard en de verwachte risico’s verbonden aan de uitvoering van een opdracht, maakt Aquafin in Artikel 13 ‘Liability’ van de Supplier Framework Agreement een duidelijk onderscheid tussen twee soorten profielen waaruit twee soorten aansprakelijkheidsregelingen voortvloeien. Aquafin beschouwt dit profiel als eenhoog-risicoprofiel waarop onderstaande clausule bijgevolg van toepassing is:

"Each Party shall be responsible for compensating any damage that is immediate and direct consequence of non-compliance with this Statement of Work. Notwithstanding the above, the Supplier agrees to subscribe to a sufficiently covering insurance policy amounting to a minimum amount of EUR 2.500.000,00 (two point five million euros) per damaging act or claim and per insurance year. The Supplier shall make proof of insurance available to ProUnity at its first request."

ProUnity kan u dan ook verzoeken een bewijs van verzekering ter beschikking te stellen tijdens de selectieprocedure voor deze werkaanvraag.

Over Aquafin 

Aquafin beheert meer dan 300 waterzuiveringsstations, bijna 2000 pompstations en meer dan 6000 km rioleringen.

Over de job

  • Zelfstandig uitvoeren van elektrische werken op installaties/pompstations
  • Aanpassen van elektrische schema’s
  • Klassieke onderhoudstaken op de waterzuiveringsinstallatie
  • Bijhouden van de eigen administratie
  • Zelfstandig werken
  • Meewerken aan RAPI-project

Roles

Electro-Mechanical Technician - Medior

Languages

Dutch - Professional working proficiency

Skills

Elektriciteit - Intermediate

Elektromechanica - Intermediate