10/11/2022

Cloud Solution Architect (K05755)

SMALS

11 months

Dutch English French
720€ - 900€ /day

01/12/2022 - 30/11/2023

Brussels, Belgium

Sign in to apply

Description

De FOD Binnenlandse Zaken wenst een Cloud Solution Architect te werven om ondersteuning te bieden bij de opzet van een omgeving binnen Azure en de uitbouw van de nodige competenties binnen de FOD.
Dit profiel moet over de volgende algemene competenties beschikken:
– Universitaire graad in informatica of gelijkwaardig door ervaring verworven
– Bedreven in de kunde van het abstract redeneren over verschillende kennisdomeinen heen 
– Netwerk van expertise ten alle tijden kunnen raadplegen via dewelke beroep kan worden gedaan op alle kennisdomeinen binnen IT die voor het gebruik van de Cloud relevant zijn, bij voorkeur binnen de eigen firma waar de kandidaat werkzaam is.
– aantoonbare kennis van architectuur in de ICT-wereld en minimaal 10 jaar ervaring in belangrijke rollen in IT-projecten (engineer, developer, analyst,..) waarvan meerdere jaren ervaring op het niveau van Architectuur binnen de cloud, meer bepaald Azure
– Een echte “doener" en resultaatgericht, met vooral diepgaande ervaring binnen het domein van Cloud en infrastructuur…
– Vermogen om alternatieve oplossingen voor te stellen en aanbevelingen te doen over de te maken keuzes, rekening houdend met de volledige context
– Grondige kennis van microservices, containerization, devops, binnen een Azure omgeving
– Conceptuele kennis van de termen gebruikt bij het beheer van databanken 
– Kennis van de technieken en concepten die nodig zijn om een technische oplossing te definiëren
– Grondige kennis van Cloud Infrastuctuur-gerelateerde begrippen en bijbehorende architectuurprincipes
– Goede luisteraar, flexibele houding, en in het bezit zijn van het vermogen om presentaties toegankelijk te maken voor het van toepassing zijnde publiek, dat kan verschillen van kennisniveau wat IT betreft

De rol en het takenpakket zal er minstens als volgt uitzien:

– Ondersteuning bieden bij punt brengen van referentiearchitectuur voor de verschillende IT-domeinen binnen de cloud voor FOD IBZ (ontwikkelen van applicaties, beheer van data, IAM, …), 
– Nauwe samenhang bewaken van de operationele noden van de Algemene Directies binnen IBZ en deze van AD DIO. In eerste instatie zal de missie zich focussen op het domein Asiel en Migratie, meer bepaald moet de AD DVZ als eerste op korte termijn gebruik kunnen maken van de omgeving voor de ontwikkeling van een applicatie.
– Fundamentele bijdrage leveren aan het definiëren van standaarden binnen de organisatie voor de uitbouw van het applicatielandschap met de focus op alles wat het gebruik van de Cloud betreft en rekening houdend met hetgeen reeds in dit traject loopt
– Adviseren omtrent de opbouw binnen de organisatie wat betreft kennis en expertise omtrent het gebruik van de Cloud met de nadruk om de opzet van de juiste governance en monitoring.
– Opvolgen en uitwerken van de documentatie omtrent de op te leveren referentiearchitectuur binnen de gevraagde domeinen in samenspraak met het Cloud Team dat werd opgezet
– Verschillende rollen die betrokken zijn in de implementatie zullen moeten worden gestuurd waar nodig waarbij het vooral in eerste instantie belangrijk zal zijn dat wat betreft de verschillende profielen die gebruik zullen maken van de ontwikkelomgeving deze op een correcte manier geleerd wordt om te gaan met het gebruik ervan.

Roles

Cloud Solution Architect - Expert

Languages

Dutch - Native

English - Active knowledge

French - Active knowledge

Skills

Microsoft Cloud Infrastructure - Confirmed

Implementatie Devops in Azure - Expert

Containers/Containerisation - Confirmed

Azure Cloud Architecture - Expert