28/07/2022

Programme de relance européen – Functioneel analist – Digicore (I05451)

Brussels

4 months

French Dutch English
505.6€ - 632€ /day

29/08/2022 - 31/12/2022

Brussels, Belgium

Sign in to apply

Description

Als analyst (FA/BA) bij Smals heb je inzicht in de werking van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg van België. Je weet de link te leggen naar de implicaties hiervan voor de interne werkorganisatie van federale en regionale instellingen.

Je faciliteert verandering op het niveau van organisatiestructuren en werkprocessen en weet hiervoor binnen de instellingen een draagvlak te creëren. Omgekeerd ben je in staat om de nodige impact te genereren zodat de belangen van de business optimaal gediend worden. Je helpt problemen te vertalen naar concrete behoeften en je faciliteert de identificatie van werkbare oplossingen die, bij voorkeur, elders reeds hun nut bewezen hebben.

Je verwerft snel inzichten in transversale high-level business-concepten en je helpt graag mee bij het verder in detail uittekenen van de concepten en het opstellen van de business-cartografie en het Target Operating Model. Je integreert mee ondersteunende tools. Tijdens de implementatiefase kijk je er op toe dat de ontwikkelingen in lijn blijven met de oorspronkelijke businessdoelstellingen.

Je behaalde een Masterdiploma en hebt minstens drie jaar ervaring in een gelijkaardige functie.

Je hebt ervaring met het faciliteren van workshops, focusgroepen en andere participatieve denkprocessen. Je hebt inzicht in de kritische succesfactoren voor het managen van een administratieve of service-omgeving. Je begrijpt hoe processen te structureren en aan te sturen voor een optimale productiviteit (ervaring met het toepassen van lean-principes, 6 sigma, BPMN,…). Je bent een creatieve geest met een pragmatische ingesteldheid. Je combineert sterke analytische vaardigheden met het conceptuele denkvermogen dat je nodig hebt om vernieuwende oplossingen te formuleren. Je weet jouw gesprekspartners te inspireren en te overtuigen om bij te dragen tot het project van jouw klant. Je heb een actieve kennis van de twee landstalen (FR/NL).

Dit betreft een opdracht van langere duur.

Roles

Funtioneel analist - Expert

Languages

French - Native

Dutch - Native

English - Active knowledge

Skills

ADKAR Change management methodieken (bij voorkeur met certificaat) - Beginner

service design - Expert

Modelling methods (Data modelling, Proces modelling, Use cases or User stories) - Expert

Workshop animation - Expert

Analysetechnieken - Expert

BPMN - Expert