07/09/2023

ETL ontwikkelaar (K07256)

SMALS

5 months

French English Dutch
760€ /day

18/09/2023 - 29/02/2024

Belgium

Sign in to apply

Description

De BI afdeling van het FAVV werkt sinds enkele jaren aan de uitbouw van het Enterprise Datawarehouse.

Dit Datawarehouse wordt dan gebruikt om een geïntegreerde rapportering aan te bieden aan de eindgebruikers. Voor de opbouw van deze omgevingen wordt gebruik gemaakt van Informatica Powercenter als ETL. Voor de verdere uitbouw van het Datawarehouse en rapporteringsplatform en een volledige re-engineering van zijn BI-landschap op gang te brengen, is het Business Intelligence team binnen ICT op zoek naar een ETL ontwikkelaar.

Gevraagde vaardigheden:

– Ontwikkeling van ETL flows in Informatica Powercenter v9 of hoger

– Ervaring in datamodelering voor Enterprise Datawarehouses en Datamarts

– Ervaring met het beheer van een Informatica Powercenter omgeving is een pluspunt

– Ervaring met Sparx Enterprise Architect voor documentatie en modelering is een pluspunt

– Ervaring met andere ETL-tools dan Informatica, reporting tools (SAP BI, PowerBI), Cloud-oplossing is een pluspunt

– Zeer goed kennis van SQL

Gevraagde ervaring:

– 2 jaar ervaring met Informatica Powercenter v9 of hoger voor ETL ontwikkeling.

De moedertaal mag NL of FR zijn. De tweede landstaal moet dan begrepen worden.

 

Le département BI de l’AFSCA travaille depuis plusieurs années au développement de l’Entreprise Datawarehouse.

Ce Datawarehouse est ensuite utilisé pour offrir un reporting intégré aux utilisateurs finaux. Pour créer ces environnements, Informatica Powercenter est utilisé comme ETL. L’équipe Business Intelligence au sein d’ICT est à la recherche d’un développeur ETL pour poursuivre le développement du Datawarehouse et de la plateforme de reporting et d’initier une refonte complète de son paysage BI

Compétences requises: 

– Développement de flux ETL dans Informatica Powercenter v9 ou supérieur

 – Expérience en modélisation de données pour Enterprise Datawarehouses et Datamarts

 – Une expérience de la gestion d’un environnement Informatica Powercenter est un plus 

– Une expérience avec Sparx Enterprise Architect pour la documentation et la modélisation est un plus 

– Une expérience avec les outils ETL autres qu’Informatica, des outils de reporting (SAP BI, PowerBI), la solution Cloud est un plus 

– Très bonne connaissance de SQL 

Expérience requise : 

– 2 ans d’expérience avec Informatica Powercenter v9 ou supérieur pour le mot de développement ETL

La langue maternelle peut être NL ou FR. La deuxième langue nationale doit être comprise.

Roles

ETL ontwikkelaar - Confirmed

Languages

French - Native

English - Passive knowledge

Dutch - Native

Skills

Database - Confirmed

Oracle - Junior

BI - Confirmed

SQL - Confirmed

Powercenter - Junior

Datawarehouse - Junior

ETL - Junior