08/09/2022

Senior Business analist (K05556)

SMALS

3 months

French English Dutch
640€ - 800€ /day

12/09/2022 - 31/12/2022

Brussels, Belgium

Sign in to apply

Description

Senior Business analist

Voor Recip-e (het elektronisch systeem dat voorziet in het elektronisch voorschrift en het elektronisch afleverplatform voor farmaceutische producten), zijn wij op zoek naar een business analist. Dit betreft een aanpassing van een bestaande functie.

Wij zoeken een 100 % business analist die de noden vanuit de business mee gaat verzamelen en dit verder vorm geeft vanuit een business perspectief.

Expertise

Gewoon zijn om te denken vanuit de business die de uiteindelijke applicatie moet gebruiken (zorgverstrekkers en patienten), en zo de analyse maken.

Business analyse expertise :

–          Beschrijven van use cases (business)
–          Documenteren van business info na overleg met stakeholders (minstens 5 jaar)
–          Businessanalyse-technieken (procesflows en informatieflows) (minstens 5 jaar)
–          Documenteren van systemen
–          Kennis van en praktische ervaring met FHIR (vanuit businessnoden)

Domein expertise

–          Gezondheidszorglandschap goed kennen en de knelpunten kunnen duiden
–          Kennis van de gezondheidszorg door opleiding (en stages/ werk)
–          Ervaring met digitale flows in de gezondheidszorg incl. eHealth en/ of in een sterk gereglementeerde sector
–          Idealiter ervaring in de gezondheidszorg én IT-sector

Algemene expertise 

–          Gewerkt hebben in een omgeving met te bereiken doelstellingen en strakke deadlines 
–          In een context met verschillende (externe) stakeholders gewerkt hebben 
–          Ervaring in projecten of opdrachten waarin  sterk analytisch denken centraal staat maar steeds vanuit de business
–          Kennis van tools om data te structureren en te analyseren zoals JIRA, power BI, …

Geen technische ervaring als ontwikkelaar.

Taken

Business analyse

–          Business info extraheren uit vergaderingen met stakeholders, uit literatuur, uit overleg (intern samen met de business
verantwoordelijke en de software liaison en extern)
–          Business analyse van prioriteiten voor komende jaar per prioriteit uitwerken
–          Uitwerken van oplossingen voor specifieke flows volgens de noden op het terrein
–          Opbouwen van netwerk met business stakeholders om de noden te kunnen capteren en ad hoc overleg organiseren om de noden in kaart te brengen
–          Deelnemen aan de business helpdeskvragen waardoor je de noden op het terrein ook capteert.

Opleiding

                Master is een must.
–          Universitaire opleiding in de medische sector met ervaring in de IT-sector
–          Universitaire opleiding met ervaring in de medische sector en in de IT-sector

Talen

–          Nederlands 
–          Documenteren in het Engels en goed begrip van het Engels 
–          Goed begrip van het Frans

Duur

–          12 maanden (verlengbaar)

Profiel

–          Freelancer
–          Hands-on
–          Sterke communicatieve vaardigheden – transparant en collegiaal
–          Zin voor samenwerking en sterke team spirit
–          Durven challengen tijdens overleg
–          Goede conceptuele en analytische geest en goede synthesevaardigheden
–          Sterk analytisch zonder het macro level te verliezen (zonder zich te verliezen in details)
–          Zelfstandig zaken initiëren
–          Eigen netwerk in de gezondheidszorg uitbouwen om de noden te capteren

Roles

Senior Business Analist - Expert

Languages

French - Passive knowledge

English - Passive knowledge

Dutch - Active knowledge

Skills

FHIR - Expert