15/03/2023

Nederlandstalig analist voor project Vlaamse overheid (NL) (I06255)

SMALS

9 months

Dutch
656€ - 820€ /day

01/03/2023 - 31/12/2023

Brussels, Belgium

Sign in to apply

Description

We zoeken

Een Nederlandstalig analist voor projecten voor de Vlaamse overheid (NL). Minimaal drie jaar ervaring. De analist maakt deel uit van een team ontwikkelaars, architecten, test analisten, project leiders en collega analisten in een Agile team.De ontwikkelingen gebeuren in Java en de analyses worden in het Nederlands geschreven.

Uw rol

·        Ben je gepassioneerd om mee te bouwen aan de groeivan de digitale toekomst in de socialezekerheids- en de gezondheidssector? Wilje graag bijdragen aan innovatieve IT-projecten voor werk, gezin en gezondheid?Deins je niet terug voor het nemen van verantwoordelijkheid? Dan ben jij de ITAnalyst die wij zoeken!

·        Als IT Analyst ben je een belangrijke spil in eenproject. Klanten kloppen bij jou aan met hun digitaliseringsvragen en wensendie jij omzet naar een werkbaar concept waarmee de ontwikkelaars aan de slagkunnen. Je volgt projecten nauwgezet op om deze samen met je lega’s tot eengoed einde te brengen.

·        Meer concreet doorgrond je de business van destakeholders en vertaal je deze in procesanalyses. Je staat in voor dedefiniëring en beoordeling van de behoeften om zo de vraagstukken te kunnenmodelleren naar een functioneel en/of technisch ontwerp. In nauw overleg met deklant en je teamleden buig je je over de kwaliteitsvereisten, de impact enrisico’s, de beveiliging van de toepassing, …

·        Na het functionele design geef je richting aan deontwikkelaars door hen grondig te informeren en te begeleiden gedurende hetvolledige ontwikkelingsproces. Naast de coördinatie houd je eveneens een oog opde kwaliteit en licht je de projectmanager in betreffende evoluties die invloedkunnen hebben op het project. Je verliest daarbij de prioriteiten van de klantniet uit het oog.

·        Als IT Analyst begrijp je de noden van de klant enis het evident dat je de ontwikkelaars bijstaat aan de hand van de opmaak en deuitvoering van functionele testen zodat het uiteindelijke resultaat voldoet aande vereisten van de klant. Ook de stakeholders ondersteun je door hen van denodige documentatie en opleidingen te voorzien.

Uw profiel

·        Je behaalde een master- of bachelordiploma in eeneconomische of technische richting met reeds een eerste mooie ervaring in deinformaticasector. Je hebt een zekere technische bagage opgebouwd inbijvoorbeeld analysemethoden, RUP, Scrum, gegevensbeheer, development, ….

·        Je bent een uitstekende gesprekspartner opverschillende niveaus. Je sterke communicatievaardigheden maken van jou deideale bemiddelaar tussen de stakeholders en de IT-experten.

·        Je wordt getypeerd door een analytische ensynthetische geest.

·        Vanuit je organisatorisch vermogen en je teamgerichtheidweet je projecten gestructureerd aan te pakken. Met jouw zin voor efficiëntie,flexibiliteit en kwaliteit maak je het verschil.

·        Je gedrevenheid, je zin voor initiatief enleergierigheid zijn onontbeerlijk voor deze job.

– De missie wordt bevestigd tot 30/06 en daarna met drie maanden verlengbaar.

Roles

Analyste Fonctionnel - Confirmed

Languages

Dutch - Native

Skills

Analysetechnieken - Confirmed

Agile development, Scrum - Confirmed

Front-end technologieën HTML, CSS - Confirmed

Basis algemene kennis ICT infrastructuur en architectuur - Confirmed

Business analysis and requirement gathering - Confirmed

Back-end technologieën webservices, XML - Confirmed

Ontwikkelen van applicaties - Confirmed