30/11/2022

Senior java developer & application architect (K05835)

SMALS

11 months

English Dutch French
838.88€ /day

09/01/2023 - 22/12/2023

Brussels, Belgium

Sign in to apply

Description

Beschrijving van de opdracht

Senior java developer & application architect voor het projectteam Diogenes (beheer loopbaan, identificatie en citizen data) bij Sigedis.

Senior developer

o   Vertalen van de functionele specificaties naar de design van modules/uitvoeren technische analyse. Instaan voor de development van nieuwe en bestaande modules.

o   Implementeren van unit en integratietesten + quality assurance

o   Coaching & code review van de junior java developers.

o   Documenteren van de ontwikkelde modules.

o   Heeft ervaring met scrum.

o   Installatie en configuratie van de development- en testomgevingen. Opstellen van installatiemanual.

o   Ondersteuning bieden bij productieproblemen, tijdens testen en tijdens deployments.

Application architect

o   Neemt deel aan vergaderingen over functionele, applicatie- en systeemarchitectuur. 

o   Neemt deel aan het uitwerken/aanpassen van de applicatiearchitectuur.

o   Uitwerken van het component diagram en systeemvereisten dat als input zal dienen voor de systeemarchitectuur.

Sigedis

Als publieke organisatie in het hart van de sociale zekerheid levert Sigedis betrouwbare en toegankelijke informatie over loopbaan en pensioen.

Wij bieden sociaal verzekerden een duidelijk beeld van hun eigen sociale gegevens zodat zij ondersteund en geïnformeerd beslissingen kunnen nemen over hun loopbaan en aanvullend pensioen.

En wij zijn er ook voor organisaties die data nodig hebben over loopbaan en aanvullend pensioen. Zo versterken wij zowel beleidsmakers en openbare instellingen (zoals RSZ, RSVZ, FSMA en FOD Financiën) als werkgevers en pensioeninstellingen in een nog efficiëntere dienstverlening.

Om de missies te kunnen uitvoeren heeft Sigedis nood aan een applicatie-architectuur bestaande uit volgende functionaliteiten:

o   Verwerking & monitoring van binnenkomende batch datastromen

o   Registratie van deze data in een relationele databank

o   Coherentiecontrole op deze data (anomaliedetectie)

o   Anomalieworkflowbeheer dat de afhandelingsprocedures voor de diverse correcties moet ondersteunen

o   Een extractielaag (batch & webservices) die deze gecorrigeerde data moet ontsluiten en exploiteerbaar maken voor de partners binnen het netwerk.

o   Online toepassingen voor de gebruikers van onze data.

Deze functionaliteiten worden ontwikkeld op basis van een JEE-architectuur met Oracle & Opensource databases, Talend als ETL-tool en Tableau als report generator (dashboards & statistieken).

Roles

Senior java developer - Expert

Languages

English - Active knowledge

Dutch - Active knowledge

French - Active knowledge

Skills

REST API - Confirmed

X509 - Confirmed

PrimeFaces - Confirmed

Angular - Expert

OAuth - Confirmed

EJB - Confirmed

Gitlab - Confirmed

JPA - Confirmed

Hibernate - Confirmed

Jenkins - Confirmed

Wildfly - Expert

SOAP - Confirmed

JUnit - Confirmed

Java - Expert