08/11/2022

Design System Tech lead (K05736)

SMALS

7 months

French English Dutch
600€ - 750€ /day

05/12/2022 - 31/07/2023

Brussels, Belgium

Sign in to apply

Description

De Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken bij de FOD IBZ is bezig met het digitaliseren van de gehele werking om te komen tot een dienstverlening die digitaal by default kan gebeuren. Dit gebeurt onder de noemer van het eMigration-programma, dat uit verschilllende projecten bestaat die elk een aspect van deze digitalisering moeten gaan realiseren. De DVZ zoekt een profiel dat de lead neemt van het technische implementeren van een Design System dat over het hele programma heen kan gebruikt worden.

U beschikt over voldoende technische kennis om product teams te ondersteunen inzake Frontend ontwikkelingen.

De WCAG 2.2 normen zijn sinds april 2020 verplicht voor applicaties gebouwd voor en door de overheid. We verwachten van U relevante ervaring met het implementeren van deze principes in het design systeem en product teams als ontwikkelaars bij staat bij het volgen van deze regelgeving, alsook het belang kan toelichten.

U informeert belanghebbenden over best practices op het gebied van digitaal ontwerp (design foundations, tokens, navigation & content patterns e.d. ) via centraal geschreven documentatie op een te bepalen platform (zoals Frontify, Storybook of soortgelijk).

U bent voorstander van iteratieve verbeteringen die applicaties naar een hoger niveau tillen. U kan het niveau van zakelijk inzicht behouden om de kloof tussen business en design te helpen overbruggen en – door gebruik van de generieke patronen – de ontwikkeling te vereenvoudigen en versnellen. 

Kandidaten hebt de volgende ervaring:

–        8+ jaar ervaring in de sector met technische implementatie Design System.

–        8+ jaar ervaring in de sector in een leidinggevende / PO-functie. 

–        Aantoonbare ervaring met het uitdenken, ontwerpen en lanceren van Enterprise Design Systems. 

–        Aantoonbare ervaring met het uitrollen van een Design System binnen een grote organisatie.

–        Aantoonbare kennis van front-end technologieën en Atomic Design principes (ITCSS/BEM/AD) 

–        Aantoonbare ervaring voor het werken binnen een overheidscontext.

–        Ervaring met het werken in een Agile/Scrum ontwikkelproces.

–        Ervaring met het gebruik van tools zoals Axure, Figma, Principle, Maze, Jira, Confluence, Storybook, Zeroheight.

Roles

Design System Tech Lead - Expert

Languages

French - Active knowledge

English - Active knowledge

Dutch - Native

Skills

Atomic Design Principes - Expert

figma - Confirmed

Design System - Expert

WCAG 2.2 - Beginner

Storybook - Confirmed

WCAG 2.1 - Beginner