15/09/2022

Projectmanager elektromechanica waterzuiveringen

Aquafin

15 months

Dutch
400€ - 655€ /day

07/09/2022 - 31/12/2023

Belgium

Sign in to apply

Description

BELANGRIJKE INFORMATIE 

Enkel de kandidaturen die voldoen aan de vooropgestelde criteria van Aquafin (vaardigheden, werkervaring, talenkennis en beschikbaarheid) in deze job post komen in aanmerking. Indien bovenstaande niet gerespecteerd wordt, behouden Aquafin en/of ProUnity zich het recht om de kandidatuur af te wijzen. 

Over de job

Managen en coördineren van een project elektromechanica van start tot de oplevering en nazorg, binnen timing, budget én met hoge kwaliteit.

Job met grote impact. Op 60 waterzuiveringen worden kleine EM aanpassingen gedaan met uiteindelijk doel zuiver water en grote besparing van energie. 

Aquafin 

Aquafin beheert meer dan 300 waterzuiveringsstations (RWZI’s: rioolwaterzuiveringen), bijna 2000 pompstations en meer dan 6000 km rioleringen.

Werkregime

Deeltijds gedurende 1,5 jaar, gemiddeld 40%

Achtergrond en doelstelling

Om huishoudelijk afvalwater terug proper te maken verbruikt Aquafin ongeveer 0,7 % van alle elektriciteit in Vlaanderen en is daarmee een grootverbruiker.

Aquafin streeft er naar om de operationele werking blijvend te optimaliseren, in het bijzonder betreft veiligheid, milieu-impact en kostenefficiëntie.

De helft van dit elektriciteitsverbruik gaat naar het voorzien van zuurstof voor de bacteriën die instaan voor de biologische verwijdering van het vuil in dit afvalwater. Deze energie is nodig om lucht samen te drukken en onderaan in een beluchtingstank in te brengen. In zo’n beluchtingstank zitten membranen (“schotels”)  om de lucht te verdelen in kleine belletjes.

Deze membranen vervuilen echter naar verloop van tijd door kalkafzetting en door biofilmaangroei. Hierdoor verhoogt de weerstand over dit membraan, waardoor de luchtverdeling minder efficiënt is en waardoor tot 25% meer energie nodig is om deze bijkomende weerstand te overwinnen. Met een zuurdosering kan dit grotendeels teniet worden gedaan en zodus energie bespaard. De meeste installaties zijn momenteel echter niet uitgerust om zo’n zuurdosering mogelijk te maken (ontbreken aansluitingen). De bedoeling is om na uitvoering van dit project zo’n zuurdosering uit te voeren met sterk zuur (mierenzuur 80%) door een externe contractor (deze dosering zelf is buiten de scope van dit project).

Bijkomend kan deze vervuiling preventief worden beperkt door dagelijks het membraan te flexen (opblazen en aflaten druk) om zo het aangehechte vuil mechanisch los te maken. Hiertoe is op sommige installaties een bijkomende automatische aflaatklep te voorzien.

Bijkomend wil Aquafin de vervuilingsgraad en meer algemener de “asset health” en “energy efficiency” beter kunnen opvolgen om geconditioneerd onderhoud (zuurdosering en vervanging membranen) te kunnen uitvoeren wanneer het nodig is en niet op vaste tijdstippen. Hiertoe moeten op sommige installaties bijkomende automatische drukmetingen geplaatst worden en dienen de vermogenmetingen (die nu veelal niet correct meten) te worden gecontroleerd en zonodig aangepast.

De 60 grootste RWZI’s (verspreid over Vlaanderen) met dergelijke fijnbellenbeluchting staan in voor 50% van het totale energieverbruik beluchting en worden met dit project op punt gezet om bovenstaande energiebesparende maatregelen mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheden 

  • Inventarisatie: langsgaan op deze 60 RWZI’s om de huidige stand van zaken vast te stellen, de nodige acties te definiëren en de scope helder af te bakenen (laswerken, bijkomende metingen, aanpassen condensaflaten, …).
    • Incl. bedenken van concrete & creatieve oplossingen over openstaande vraagstukken zoals hoe condensaflaat aan te pakken, verhinderen bijtrekken bekabeling (draadloze metingen?), … ;
    • Aandachtspunt veiligheid: eigen veiligheid, veiligheid i.f.v. latere externe contractor dosering, i.f.v. latere ingebruikname door operatoren Aquafin en i.f.v. werken door externe aannemer die de aanpassingen uitvoert;
  • Opstellen van gedetailleerd lastenboek op basis van templates Aquafin voor de aanstelling externe aannemer die deze acties uitvoert + opvolgen aanbestedingsprocedure volgens procedures Aquafin – overheidsopdrachten;
  • Opvolgen uitvoering werken door externe contractor incl. werfcontroles, afstemmen met operatoren i.f.v. eventuele noodzakelijke uitdienstnames (procesvergunningen); afspraken met dienst automatisering, … . Opvolging tot oplevering van de werken tot afgewerkt geheel en as-built dossier;

 

Roles

Project Manager - Junior

Project Engineer - Junior

Languages

Dutch - Native or bilingual proficiency

Skills

Werfcontroles - Intermediate

Bewaken timing, budget en kwaliteit - Intermediate

Safety first - Intermediate

Inventarisatie - Intermediate

Constructief samenwerken met interne en externe partijen - Intermediate

Opvolging aanbestedingsprocedures - Intermediate

Opstelling lastenboeken - Intermediate