22/09/2022

Solution Architect DVZOE (K05593)

SMALS

9 months

Dutch French English
680€ - 850€ /day

01/10/2022 - 01/07/2023

Brussels, Belgium

Sign in to apply

Description

De Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) binnen de FOD Binnenlandse Zaken (IBZ) is op zoek naar een ervaren Solution Architect voor het uitwerken van de architectuur van de oplossingen voor een reeks projecten. Al deze projecten kaderen binnen de kernmaterie van de DVZ, namelijk de toegang, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen op het Belgisch grondgebied. Zo is er bijvoorbeeld in eerste instantie een oplossing nodig om de digitale adresmeldingen te beheren en één om de garantstelling bij verblijfsaanvragen te beheren waarvoor momenteel behoefte is aan Solution Architectuur.

De opdracht van deze Solution Architect zal zijn om deze oplossingen uit te werken, rekening houdend met de architectuur van het landschap waarbinnen de DVZ zijn toekomstige activiteiten digitaal zal beheren (eMigration). Er zal dus bij het definiëren van deze oplossingen aandacht moeten zijn voor maximale coherentie met enerzijds de andere oplossingen die gedefinieerd zijn en anderzijds de Enterprise Architectuur van de DVZ en IBZ.

Het ideale profiel heeft de volgende ervaring en kennis:

– Universitaire graad in informatica of gelijkwaardig door ervaring verworven

– Bedreven in de kunde van het abstract kunnen redeneren over verschillende kennisdomeinen heen 

– aantoonbare kennis van architectuur in de ICT-wereld

– Minimaal 10 jaar ervaring in belangrijke rollen in IT-projecten (oplossingen uitwerken, toepassingen implementeren…)

– Ruime ervaring met implementatieprojecten, idealiter gericht op web applicaties, case management of operationele activiteiten van +- 1000 gebruikers.

– Een echte “doener" en dus vooral resultaatgericht met de oog, ervaring met het uittekenen van oplossingen binnen verschillende lagen en een groot vermogen om transversale oplossingen voor te stellen (Business/Applicatie/ Software/Infra)

– Vermogen om alternatieve oplossingen voor te stellen en aanbevelingen te doen over de te maken keuzes, rekening houdend met de volledige context

– Kennis van het ontwikkelproces van applicaties en de verschilllende rollen die daarin betrokken zijn

– Conceptuele kennis van BPMS, Micro services, app containerization, enterprise integration patronen is een pluspunt

– Conceptuele kennis van de termen gebruikt bij het beheer van databanken

– Kennis van de technieken en concepten die nodig zijn om een technische oplossing te definiëren

– Conceptuele kennis van Infrastuctuur-gerelateerde begrippen

– Goede luisteraar, flexibele houding, en in het bezit zijn van het vermogen om presentaties toegankelijk te maken voor het publiek en zich daaraan aan te passen.

– Ervaring in overheidscontext is een meerwaarde

Het takenpakket zal onder meer volgende elementen bevatten:

–  Uitwerken van volledige technische oplossingen die consistent en coherent wordt beschreven op toepassings-, informatie-, software- en systeemniveau en tegemoet komt aan de operationele noden van van de Business en zo ook aan hen wordt gecomuniceerd.

–  Dit in samenhang met de operationele noden en in samenspraak met de cel digitalisatie van PMO DVZ, de bredere architectuur van AD DIO en de verschillende analisten die voor de vershillende projecten de requirements beschrijven.

–  Werkt in teamverband in projectvorm onder leiding van de respectievelijke projectmanagers en/of programmamanagers en neemt deel aan de Architecture Boards.

–  Bijdrage leveren aan het definiëren van standaarden binnen de organisatie voor de uitbouw van het applicatielandschap

–  Opvolging en waar nodig uitwerken van de documentie van de applicatie -, informatie – en business architectuur

– De verschillende rollen die betrokken zijn in de uitwerking van de oplossing sturen waar nodig.

Roles

Solution architect - Expert

Languages

Dutch - Native

French - Passive knowledge

English - Active knowledge

Skills

Event driven systems - Confirmed

Application Integration (ESB/API-gateways, microservices, ...) - Expert

Hybrid Cloud - Confirmed

TOGAF - Confirmed

Archimate - Confirmed

Containers/Containerisation - Confirmed