21/11/2022

Business analist coach (K05799)

SMALS

13 months

English French Dutch
881.92€ /day

15/11/2022 - 31/12/2023

Brussels, Belgium

Sign in to apply

Description

De Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie zal de applicatie "AMBI stelsel/Holidays Neyworks" gebruikt voor belangrijke kerntaken van RJV (vb. controle op vakantiefondsen en berekeningen vakantie) volledig herontwikkelen. Deze applicatie is in 2007  “herwerkt” door externen en is nu technisch een complexe “Black box”. De RJV zoekt een business analist om het interne team te ondersteunen.

Als ervaren business analist én business analist-coach help je de interne business analisten om verder te kijken dan de functionaliteiten die de huidige applicatie aanbiedt en dan de bugs die de huidige applicatie bevat. Je biedt technieken aan waardoor men gestructureerd kan definiëren wat de te bereiken doelstellingen van het project zijn en welke business-aspecten geanalyseerd moeten worden om deze doelen te kunnen bereiken, alsook welke stakeholders hierbij allemaal betrokken zouden moeten worden. Hierbij mogen eventueel nieuwe business-aspecten en nieuwe stakeholders, die tot nu toe niet ondersteund werden vanuit de applicatie, niet vergeten worden.

Eens deze high-level view gekend is, help je de interne business analisten om de prioriteiten te bepalen en een plan van aanpak op te stellen om op een modulaire manier de business analyses voor de verschillende modules verder te verfijnen en te verdiepen. Door deze modulaire aanpak van het project kunnen de verschillende onderdelen van de nieuwe applicatie stapsgewijs opgeleverd en in praktijk  gebracht worden (cf. laaghangend fruit).

In eerste instantie voer jij de workshops/interviews uit, om zo de interne business analisten te tonen “how to do it” , zodanig dat zij gauw in staat zijn om workshops, interviews en dergelijke op onafhankelijke manier zelf te doen.

In overleg met de interne business analisten ga je actief op zoek naar de set van BA-tools, -methodes, -technieken, -templates, -schema’s  die het beste geschikt zouden zijn voor de business analisten binnen RJV. Tevens help je een gestructureerd afsprakenkader te bepalen waardoor het duidelijk is welke rol welke verantwoordelijkheid dient op te nemen, waardoor de samenwerking tussen de verschillende rollen (business analist/functioneel analist) vlot verloopt.

In een later stadium doe je ook reviews van de business analyses, geschreven door de interne business analisten en geef je advies over hoe documenten gestructureerd, overzichtelijk, visueel duidelijk en goed leesbaar te maken.

Roles

Business analist coach - Expert

Languages

English - Passive knowledge

French - Active knowledge

Dutch - Active knowledge

Skills

Zeer ervaren in coachen van junior business analisten om hen zo te laten leren - Confirmed

Zeer ervaren in het gestructureerd, vlot leesbaar en visueel weergeven van de businessdoelen - Expert

Zeer ervaren in het uitvoeren van business analyses, en het faciliteren van workshops. - Expert

Je beschikt ook over een uitgebreide set van BA-tools, -methodes, -technieken, -templates, -schema’s - Confirmed

Ervaring met changemanagement en met het aligneren van stakeholdersniet altijd dezelfde doelste - Confirmed