13/11/2022

2x Senior Full Stack Java Developer

Aquafin

5 months

Dutch English
600€ - 800€ /day

01/01/2023 - 30/06/2023

Belgium

Sign in to apply

Description

 

Beide developers zullen meewerken in een projectteam aangestuurd vanuit onze dienst OT-solutions om het project ‘Advanced Project Generator’ (AGP) te realiseren.

Met het project wenst Aquafin het beheer en onderhoud van hun OT-assets op een gestructureerde manier uit te voeren. Zij beogen hiermee een eenduidig en transparant beeld te krijgen van hun OT-assets en wensen hun toekomstige uitbreidingen erop binnen de krijtlijnen van deze structuur te laten verlopen.

Aquafin wenst dit te bereiken via een centraal beheer van hun automatiseringssoftware, door de automatische generatie van hun software en door een gestandaardiseerde aanpak van de verschillende deelprocessen.

Roles

Full-Stack Developer - Senior

Languages

Dutch - Full professional proficiency

English - Professional working proficiency

Skills

Jenkins - Advanced

Agile - Advanced

Angular - Advanced

MS SQL Server - Advanced

Java - Expert

Azure DevOps - Intermediate

PLC - Intermediate