15/07/2022

Legal Advisor – Droit et droit patrimonial de la famille / Familie- en Familiaalvermogensrecht

Brussels

1 month

English Dutch French
510€ - 520€ /day

08/08/2022 - 09/09/2022

Brussels, Belgium

Sign in to apply

Description

In order to be accepted, the proposed application must fully meet the following minimum requirements:

  • The applicant must have the minimum skills and experience required (roles/skills/languages) ;

  • The NDA (Non-Disclosure Agreement) annexed to this application must be completed and signed by the applicant him/herself. 

En Français plus bas dans le texte

Context :

Door het continu uitbreiden van ons team fiscale juristen binnen de SU Legal, zijn wij op zoek naar een nieuwe collega:

Fednot is de beroepsvereniging van het notariaat. Dankzij de dagelijkse inzet van bijna 200 medewerkers ondersteunt Fednot de notariskantoren in het leveren van kwalitatieve diensten  aan de burgers  en dit op sleutelmomenten van hun leven (samenwonen/trouwen, een woning aankopen, een onderneming opstarten …).

Fednot speelt een voortrekkersrol met een breed en innovatief aanbod aan diensten en oplossingen.

Notariskantoren kunnen bij ons terecht voor juridisch advies, ondersteuning qua software tools, advies rond het management van hun kantoor alsook HR-oplossingen.

Notaris.be is het speerpunt van ons externe communicatie met o.a. FAQ’s, rekenmodules en video’s over de sleutelmomenten in het leven.

Onze kantoren bevinden zich in hartje Brussel, en zijn gemakkelijk bereikbaar vlakbij het Centraal Station.

We bieden een aangename, stimulerende werkomgeving, met ruimte voor initiatief.

Neem gerust een kijkje op http://www.fednot.be alsook onze LinkedIn-pagina voor meer jobopportuniteiten.

Momenteel zijn wij op zoek naar een:

JURIDISCH ADVISEUR

Personen- en familierecht en Familiaal vermogensrecht _ Full-time (part-time mogelijk)

Uw functie :

Binnen ons team van juristen wordt u verantwoordelijk voor het verlenen van zowel telefonisch als schriftelijk advies aan de notarissen en hun medewerkers. U staat hen bij in het zoeken naar juridisch correcte oplossingen die beantwoorden aan de behoeften wanneer het gaat over uw specialisme.

Dit stelt u ook in staat om opbouwende contacten te hebben met diverse overheden en betrokken actoren.

Daarenboven kan u de expertise die u ontwikkelt vlot vertalen in redactiebijdragen voor juridische tijdschriften en andere publicaties.

De materies die u behandelt, betreffen het Personen- en familierecht en het Familiaal Vermogensrecht, in relatie tot de notariële activiteit, met bijzondere aandacht voor het echtscheidingsrecht, onbekwaamheden, erfrecht, schenkingen en huwelijksvermogensrecht.

Uw profiel :

Kandidaten zijn in het bezit van een masterdiploma rechten. Een eventueel diploma van Master in het notariaat of gelijkwaardige praktijkervaring is een bijkomende troef.

Een zeer goede kennis van de beide landstalen (NL/FR) en een analytische en kritische geest zijn een must.

Als persoon bent u communicatief, werkt u vlot in team en geeft u blijk van een flexibele en resultaatgerichte houding.

=============================================================================

Contexte :

Fednot est l’association professionnelle du notariat.

Grâce à l’investissement quotidien de près de 200 collaborateurs, elle permet aux notaires d’offrir des services de qualité aux citoyens dans les moments essentiels de leur vie (cohabiter/se marier, acheter une maison, démarrer une entreprise …)

Fednot joue un rôle de pionnier avec une large gamme innovante de services et de solutions sur mesure.

Les études notariales peuvent faire appel à nous pour des conseils juridiques, du soutien en matière de logiciels, des conseils pour la gestion de leur étude ainsi que des solutions RH.

Notaire.be constitue le fer de lance de la communication externe avec notamment des FAQ’s, des modules de calcul et des vidéos relatives au moments-clés de la vie.

Nos bureaux sont situés en plein cœur de Bruxelles, à proximité immédiate de la gare Centrale.

Nous offrons un environnement de travail agréable et stimulant où les initiatives ont largement leur place.

Pour l’instant, nous avons une opportunité pour un(e) :

CONSEILLER JURIDIQUE

Droit des personnes et des familles – Droit patrimonial de la famille

Full-time (part-time possible)

Votre fonction :

Au sein de notre équipe de juristes, vous êtes responsable des avis que vous donnez tant par téléphone que par écrit aux notaires et à leurs collaborateurs. Vous les aidez à rechercher des solutions juridiquement correctes qui répondent à leurs besoins dans votre spécialité.

Ce travail vous permet d’établir des contacts constructifs avec les autorités et les acteurs concernés.

Par ailleurs, vous êtes à même de traduire avec fluidité l’expertise que vous développez dans des textes rédactionnels pour des revues juridiques et autres publications.

Les matières que vous serez amené à traiter concernent le Droit des personnes et des familles et le Droit patrimonial de la famille en relation avec l’activité notariale, avec une attention particulière pour le droit du divorce, les incapacités, le droit successoral, les donations et les régimes matrimoniaux.

Votre profil :

Vous êtes en possession d’un diplôme de master en droit. Un éventuel diplôme de master en notariat ou expérience professionnelle équivalente est un atout.

Une très bonne connaissance des deux langues nationales (FR/NL) ainsi qu’un esprit analytique et critique sont un must.

Vous communiquez facilement, vous travaillez volontiers en équipe et faites preuve de flexibilité. Vous êtes également axé sur les résultats.

Roles

Legal Advisor - Medior

Legal Expert - Medior

Languages

English - Nice to have

Dutch - Professional working proficiency

French - Native or bilingual proficiency

Skills

Recht - Intermediate