14/03/2023

Veiligheids Gehabiliteerde Business Analist Projectleider (I06408)

SMALS

9 months

Dutch English French
732€ - 915€ /day

15/03/2023 - 31/12/2023

Brussels, Belgium

Sign in to apply

Description

FOD Justitie, meer bepaald de afdeling Cross-Border, zoekt een ervaren Projectleider / Business Analist in het domein van de inningen en meer bepaald het burgerportaal. De suksesvolle candidaat leidt het team, prioritair inhoudelijk vanuit zijn ervaring als product owner enerzijds en anderzijds vanuit zijn ervaring met burgergeoriënteerde front-ends en digtal asset management technieken, genïntegreerd in CRM systemen. De ideale kandidaat, gezien de gevoeligheid van de informatieverwerking, beschikt over een veiligheidshabilitatie van het type geheim.

Gedetaillerde jobinhoudsaspecten:

Doel

Beheren van de digitale transformatie van de Justitie systemen, meer behaald het begeleiden van de ontwikkeling van de front-end systemen in "Agile" modus.

Verantwoordelijkheidsgebieden

Assisteren van de business architect bij het plannen en opvolgen van projecten

Dit houdt o.m. in:
– Opstellen van budgetten in samenwerking
– Opstellen van planningen rekening houdend met
* de toewijzing opdrachten/ taken aan medewerkers
* de werklast
* de prioriteiten
* de vooropgestelde budgetten
* de kwaliteitsverwachtingen
– Opvolging van het project ( kwaliteit, proces/evolutie, kosten) 

* waken over het respecteren van opgelegde kwaliteitsnormen, methodologieën
* aanpassen van de planning aan wijzigende situaties
* budget opvolgen en mogelijke budgetoverschrijdingen tijdelijk signaleren
– Dagdagelijkse contacten met de stakeholders aangaande de evolutie van lopende projecten
– Afleveren van een efficiënte rapportering
– Eventuele problemen bespreken met medewerkers en verantwoordelijke
– Bijstand verlenen bij het beslissen over het al dan niet uitvoeren van een project
– Het proactief detecteren en signaleren van staffingsnoden van het team
– Rekening houdend met de strategische doelstellingen, de operationele doelstellingen formuleren voor de afdeling, dienst of sectie. Deze doelstellingen communiceren en in samenspraak met de medewerkers zijn/haar individuele doelstellingen bepalen.
– Het evalueren van medewerkers: uitvoeren van evaluatie- en opvolgingsgesprekken, opmaken van evaluatieverslagen, … 
Dit houdt o.m. in:

– De coördinatie van de productevoluties verzekeren
– Investeringen in nieuwe producten en/of upgrades voorstellen
– Jaarlijkse activiteitsplannen opstellen (productfiches) en voorstellen
– Het productbeleid en de actieplannen communiceren
– Raad geven aan informatici en business leden
– Bij het opstellen van de lastenboeken, de noden van de business voor het product in kwestie bepalen, in samenspraak met de productverantwoordelijke
– …

De rol van ‘Productverantwoordelijke’ vervullen (wanneer aangesteld als dusdanig) teneinde een efficiënt gebruik van het product in kwestie te verzekeren evenals de goede werking van de toepassingen die ermee ontwikkeld worden.

Dit houdt o.m. in:
– Samen met de domeinverantwoordelijke werken aan de definitie van het productbeleid
– Als referentiepersoon en “eigenaar” van het product optreden en zodoende de nodige ondersteuning bieden aan de helpdesk, de ontwikkelaars en de gebruikers (opleidingen, good practices)
– Raad geven om het gebruik van het product te optimaliseren
– In samenwerking met de technische beheerder de nodige tools ter beschikking stellen teneinde het werk van de gebruikers en ontwikkelaars te vergemakkelijken


Roles

Analyste Business - Confirmed

Languages

Dutch - Native

English - Native

French - Active knowledge

Skills

digital transformation - Confirmed

Agile - Confirmed

Productmanagement - Confirmed

Product Owner - Confirmed

Digital Asset Management Systems - Confirmed

CRM - Confirmed

Prince 2 - Confirmed