3 months
11/09/2023 - 31/12/2023 Belgium
Requirements
Roles
 • Operations Manager Server Platforms Expert
Languages
 • Dutch Active knowledge
 • French Active knowledge
 • English Active knowledge
Skills
 • Microsoft Windows 10 Enterprise Expert
 • storage Expert
 • Back-up systeem Expert
 • Project Management Expert
 • Servers Expert
 • Office 365 Expert
 • ICT architectuur Expert
 • ICT infrastructuur Expert
Description

Company profile

U zal tewerkgesteld worden bij de Directie van de politionele informatie en ICT (DRI) van de Federale Politie. 

Informatie over de directie (DRI)

De Directie van de politionele informatie en ICT (DRI) is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.
Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving inzake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

Informatie over de divisie (DIST) binnen de directie (DRI)

De divisie Systems (DIST) ontwikkelt de ICT-systeemarchitectuur, organiseert en beheert de ICT-systemen.

Ze staat in voor de technische analyse van de systeembehoeften, de ontwikkeling en het beheer van de systemen (servers, netwerken, databases, communicatie, video), naast het ontwikkelen van technische standaarden voor de politionele organisatie en voor het implementeren van ICT-beveiliging en -bescherming.  Ze beheert ook de datacenters en de centrale infrastructuur en technische systemen die daar geïnstalleerd zijn.

Deze divisie biedt op dit brede, technische gebied ook een deskundige tweedelijnsondersteuning aan.

Bestaansreden van de functie

Alle aspecten van de infrastructuur waarvoor het Server Platforms team van de Divisie Systemen verantwoordelijk is, beheren, verbeteren en onderhouden teneinde te zorgen voor een efficiënt, continu en evolutief informatie- en communicatiesysteem opdat de organisatie in staat zou zijn om haar strategische en operationele doelstellingen na te komen en de gebruikers hun taken kunnen uitvoeren. Het Server Platforms team is verantwoordelijk voor servers, storage en back-upsystemen, met uitzondering van de mainframe systemen waarvoor een afzonderlijk team verantwoordelijk is.

Zorgen voor de samenhang tussen de ICT-systemen, ze uitvoeren, laten evolueren en overeenstemmend maken. De relaties tussen de organisatiedoelstellingen en de systeemdoelstellingen voortdurend bijsturen.  Een of meerdere projecten leiden, een team van specialisten (engineers) coördineren met de beschikbare middelen opdat de gebruikers van de informatiesystemen hun informatie via de ICT-systemen kunnen behandelen en dit in verband met de processen en de informatie-uitwisseling. 

De informatieprocessen vastleggen en de nodige middelen plannen teneinde de gegevens te kunnen behandelen, de gegevensbehandeling gebruiksvriendelijker te maken en de wederzijdse relatie tussen deze elementen te garanderen.  Normen, richtlijnen en procedures uitwerken voor de ontwikkeling en evolutie van technische systemen. 

In het kader van uw functie zult u meewerken aan de realisatie van de digitale transformatie van de Geïntegreerde Politie door het, op een beveiligde manier, in plaats stellen van verschillende  instrumenten en technologieën om aan de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden.

In dit opzicht spelen server gebaseerde oplossingen een belangrijke rol en een moderne, betrouwbare, performante en vooral beveiligde omgeving is van essentieel belang.   

Daartoe zult u deel uitmaken van een multidisciplinaire divisie.  Binnen dit team zult u de functie van Operations Manager van het team Server Platforms bekleden.

Uw taken omvatten onder andere:

 • Planning van de activiteiten van de teamleden, in samenwerking met de coördinatoren van het team, en opvolging van deze planning volgens de principes van de PMO (Program Management Office).
 • Toezien op de correcte en tijdige afhandeling van de 4ME tickets die toegewezen worden aan het team.
 • Day-to-day coördinatie met de andere teams van de Divisie Systemen, en met de andere diensten van DRI als de probleemoplossing van een incident of de uitvoering van de activiteiten dit vereisen.
 • Opvolging van de aanwezigheden van het personeel van het Server Platforms team.
 • Organisatie van het Asset Management voor de systeeminfrastructuur die onder de verantwoordelijkheid van het Server Platforms team valt (server, storage, back-up), in samenwerking met DISE en met DRL voor de aspecten Logispol.
 • Opvolging van de onderhoudscontracten van de systeeminfrastructuur die onder de verantwoordelijkheid valt van het Server Platforms team, in samenwerking met DIREF, en de nodige initiatieven nemen voor de tijdige hernieuwing ervan.
 • Bewaken van vernieuwing certificaten en upgrade van patches.
 • De monitoring in het algemeen van de Server Platforms infrastructuur en capaciteitsmanagement.

U zal verantwoording afleggen aan de coördinator van het team Server Platforms van de Divisie Systemen.

Background

 • Beschikken over een master degree, bij voorkeur in het ICT domein, of beschikken over een gelijkwaardig niveau door ervaring. 
 • Relevante ervaring van minstens 5 jaren in de uitoefening van een gelijkaardige functie

Talenkennis

 • Tweetalig zijn (Nederlands, Frans). 
 • Een degelijke kennis van technisch Engels is onontbeerlijk.  

Kwaliteiten

 • Goede communicatie-eigenschappen bezitten (schrijven en spreken). 
 • Blijk geven van autonomie en initiatief.
 • Zich snel kunnen aanpassen aan veranderingen in de situatie.
 • Kunnen werken in groep, soepelheid van uurrooster.
 • Methodisch en precies zijn in het werk. 
 • In staat zijn om het resultaat van het geleverde werk schriftelijk vast te leggen (rapporten, documentatie,…).
 • Creatief, constructief en oplossingsgericht.
 • Stressbestendig. 
 • Klantgerichte houding.  

Specifieke kennis

 • Goede algemene kennis van ICT architectuur en infrastructuur van het type servers, storagesystemen en back-upsystemen
 • Grondige kennis van de werking en het beheer van server-, storage- en back-upsystemen
 • Goede kennis van de structuur en de werking van een ICT-departement dat instaat voor het management van deze systemen
 • Grondige ervaring in het beheer en het coördineren van ICT teams die verantwoordelijk zijn voor de uitbouw en het beheer van de hierboven beschreven ICT systemen
 • Algemene kennis van de ICT markt en de spelers op deze markt
 • Ervaring in het gebruik van projectmanagementtools en projectmethodologieën
 • Kennis van Microsoft Windows 10 Enterprise is wenselijk
 • Kennis (gebruikersniveau) van de O365 producten van Microsoft is vereist

Voordelen van de functie

Een loopbaan bij de Federale Politie kies je niet zomaar.  
Dit getuigt immers van een zekere wil om te werken in een snel evoluerende omgeving en tegelijk een meerwaarde te bieden voor de samenleving. Bovendien hechten wij enorm veel belang aan de balans werk-privé.   

U heeft de mogelijkheid om te telewerken.