11 months
01/09/2024 - 31/08/2025 Brussels, Belgium
Requirements
Roles
  • Program Manager Expert
Languages
  • English Active knowledge
  • Dutch Active knowledge
  • French Active knowledge
Skills
  • Project Management Methodologieën Expert
  • Change Management Expert
  • Federale overheidsdienst/OISZ Confirmed
  • Customer Research Confirmed
  • Program & Project management Expert
Description

De Programma Manager wordt verantwoordelijk voor het managen van het programma dat een strategisch redesign beoogt van het Grant Process. Dit process start bij de toekenning van een pensioenrecht en eindigt bij het betaalbaar stellen van een netto pensioen. Het programma snijdt door het hart van de organisatie en zorgt voor een omvattende oplossing, overheen de verschillende stelsels heen. Dit strategische programma behandelt eveneens het uitfaseren van de bestaande software die het beheer en de betaling van Pensioenen gekoppeld aan het Ambtenarenstelsel mogelijk maakt. Transversaal en klantgericht denken staan centraal in dit programma. Bovendien wordt toegewerkt naar een agile architectuur waarin modulariteit en process orchestratie sleutelwoorden zijn.

 

Als Programma Manager ben je verantwoordelijk voor het opzetten van het programma governance, het uitwerken van een programma roadmap en het voorbereiden, opstarten en opvolgen van de verschillende projecten binnen je programma. Je rapporteert aan je Programma Sponsor en Programma Stuurgroep en stemt af met het ePMO omtrent methodologie en voortgang.  Het programma wordt immers uitgevoerd in de context van een ruimer Portfolio waarin heel wat bewegingen in parallel plaatsvinden.  

 

Je bent een uitstekende communicator en slaagt er vlot in om een complexe materie te herleiden tot een inzichtelijk verhaal. Je zorgt ervoor dat de juiste informatie gerapporteerd wordt naar de beslissingsnemers en je maakt de nodige voorbereidingen zodat projectteams met een duidelijke opdrachtbeschrijving aan het werk kunnen. Je behoudt het overzicht over het programma en je werkt samen met expertprofielen van de verschillende domeinen om het geheel gerealiseerd te krijgen.

 

We zijn op zoek naar iemand die het programma integraal kan begeleiden en bereid is om zich voor langere tijd te engageren.

 

· De kandidaat kan pragmatisch schakelen

. De kandidaat heeft concrete ervaring met het begeleiden van programma’s

. De kandidaat heeft concrete ervaring met change management

. De kandidaat heeft affiniteit met Business & Applicatie Architectuur

. De kandidaat heeft concrete ervaring met customer research en het opzetten van customer facing webapplicaties

· De kandidaat heeft concrete ervaring binnen +2000 medewerkers organisatie

· De kandidaat heeft concrete ervaring binnen een federale overheidsdienst of Openbare Instellingen der Sociale Zekerheid (OISZ)

 

Minstens 3 werkdagen per week in Brussel