07/09/2023

Milieuadviseur

Aquafin

3 months

Dutch
550€ - 800€ /day

30/08/2023 - 30/11/2023

Belgium

Sign in to apply

Description

BELANGRIJKE INFORMATIE 

Enkel de kandidaturen die voldoen aan de vooropgestelde criteria van Aquafin (vaardigheden, werkervaring, talenkennis en beschikbaarheid) in deze job post komen in aanmerking. Indien bovenstaande niet gerespecteerd wordt, behouden Aquafin en/of ProUnity zich het recht om de kandidatuur af te wijzen. 

Over Aquafin 

Aquafin beheert meer dan 300 waterzuiveringsstations, bijna 2000 pompstations en meer dan 6000 km rioleringen.

Over de job

Je schrijft milieunota’s over de milieugerelateerde aspecten van de projecten van Aquafin. Je werkt zelfstandig met input die je krijgt rond technische projectkenmenmerken. Je maakt op basis hiervan een inschatting rond effecten op fauna, flora en omgeving en stelt mogelijke milderende maatregelen voor.

Zo draag je actief bij tot de creatie en het behoud van een sociaal maatschappelijk en wettelijk administratief draagvlak voor de activiteiten van Aquafin.

 

Roles

Milieuadviseur - Medior

Languages

Dutch - Native or bilingual proficiency

Skills

Opmaak van milieu- en natuurrapporten - Intermediate

Natuurtoets - Intermediate

MER - Intermediate