08/03/2023

2x Portfolio Manager (K06361/K06362)

SMALS

11 months

English Dutch French
800€ /day

01/04/2023 - 31/03/2024

Brussels, Belgium

Sign in to apply

Description

De Domein Portfolio Manager is een sleutelfiguur binnen de werking van het tactische domein. De Domein Portfolio Manager organiseert en coördineert het tactische team in het uitvoeren van haar opdracht. 

De Domein Portfolio Manager coördineert de intake en de evaluatie van business requirements, definieert de prioriteiten en de roadmap van het domein, zorgt voor een kwalitatieve voorbereiding van de realisatietracks en organiseert de opvolging van de veranderingen in realisatie wat betreft scope, kwaliteit, voortgang en kost. 

De Domein Portfolio Manager stemt regelmatig af met het EPMO en verzekert zo dat de werkzaamheden binnen het domein gealigneerd zijn met de prioriteiten en beoogde tijdslijn van de strategische veranderingen, zoals die door de Federale Pensioendienst bepaald werden. De Domein Portfolio Manager zorgt voor voldoende afstemming met de naburige domeinen zodat goede afspraken gemaakt worden rond eventuele raakvlakken of afhankelijkheden. Hij stemt geregeld af met de departementen waarvoor het domein oplossingen levert. 

In wat volgt wordt verder ingegaan op de kerntaken en deliverables van de Domein Portfolio Manager. Daarnaast wordt de relatie met de belangrijkste stakeholders beschreven.

·        De kandidaat heeft affiniteit met Business & Applicatie Architectuur

·        De kandidaat heeft concrete ervaring binnen +2000 medewerkers organisatie

·        De kandidaat heeft concrete ervaring binnen een federale overheidsdienst

Minstens 2 werkdagen per week in Brussel

 

Roles

Portfolio Manager - Confirmed

Languages

English - Passive knowledge

Dutch - Active knowledge

French - Active knowledge

Skills

Team lead - Beginner

Portfolio management - Beginner

Program en project management - Confirmed

portfolio - Confirmed

Agile - Beginner

Project Management Methodologieën - Beginner