08/03/2023

Consultant Digitale Transformatie (K06356)

SMALS

5 months

French Dutch English
1053.28€ /day

03/04/2023 - 30/09/2023

Belgium

Sign in to apply

Description

1.1       Context

In 2021 is het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een programma ‘Digitale Transformatie FAVV’ (DIFA) gestart. Dit programma kadert in het Recovery and Resilience Facility (RRF[1]) initiatief van de Europese Unie om de economische en sociale impact van de Covid-19 pandemie te mitigeren en ervoor te zorgen dat de Europese economie en maatschappij meer duurzaam, weerbaar en beter voorbereid is op de uitdagingen en opportuniteiten m.b.t. digitale transitie.

Het DIFA programma van het FAVV beoogt een volledige digitalisering van de dienstverlening van het FAVV, zowel richting de operatoren als de consumenten. Dit impliceert een digitalisering van:

1.       de interne werkprocessen (ontwikkeling en automatisering van het dossierbeheersysteem en -processen, terbeschikkingstelling van efficiënte en gebruiksvriendelijke tools aan het personeel) 

2.      de dienstverlening aan externe partijen (hervorming/integratie van de huidige applicaties, ontwikkeling van een nieuwe applicaties, terbeschikkingstelling van informatie en gegevens in een publieke context (Open Data))

3.      de volledige communicatie van het FAVV naar zowel operatoren als consumenten 

De kern van de Digitale Transformatie wordt gerealiseerd in twee fasen. Doelstelling is om op het einde van fase 1 een duidelijk en volledig zicht te hebben op de behoeften, het high level design en de projecten die nodig zijn om aan deze behoeften te voldoen. Deze projecten worden centraal gecoördineerd via het DIFA programma. 

In fase 2 worden, per project, de gedefinieerde behoeften vertaald naar meerdere lastenboeken (indien er een externe partij nodig is). Elk project is vervolgens verantwoordelijk voor de succesvolle uitrol van het project, en zal daarmee een stukje van het DIFA programma invullen. 

1.2       Gezocht profiel
DIFA is voor het FAVV een strategisch programma. Een succesvolle realisatie van het programma heeft een directe impact op het al dan niet behalen van haar strategische doelstellingen zoals vooropgesteld in het Business Plan 2021-2024. 

De complexe inhoud en brede scope van het programma zorgen ervoor dat sommige onderdelen van het DIFA programma  zullen worden uitbesteed aan externe partijen. Voor sommige onderdelen zal er beroep gedaan kunnen worden op bestaande raamcontracten, maar voor de meeste zullen er nieuwe lastenboeken worden gepubliceerd. Om het FAVV te ondersteunen bij de verschillende aanbestedingstrajecten heeft het FAVV nood aan een Senior Consultant. Naast offertebegeleiding zal de Senior Consultant ook ingezet worden voor een meer inhoudelijke begeleiding van de digitale transformatie. Dit bestaat bijvoorbeeld uit het adviseren van het FAVV bij procesverbeterinitiatieven die mogelijk worden dankzij de digitale transformatie.

De taken van de Senior Consultant omvatten onder meer: 

·         FAVV begeleiden (end to end) bij diverse aanbestedingstrajecten. Mogelijk draait hij/zij hiervoor mee in een of meerdere projecten. De begeleiding kan bestaan uit: 

o   Verzamelen en documenteren van de behoeften

o   Vertalen van de behoeften naar specificaties in een lastenboek

o   Afstemmen van de specificaties met diverse stakeholders

o   Beoordelen van offertes en komen tot een gunningsvoorstel

o   Contractnegotiatie 

·         FAVV begeleiden in het gebruiken van reeds bestaande (federale) raamcontracten. Dit bestaat o.a. uit: 

o   Bepalen welke raamcontracten mogelijk kunnen worden gebruikt door het FAVV 

o   Afstemmen met de contracteigenaar hoe het FAVV hierop een beroep kan doen

o   Coördinatie van de afname op het raamcontract

·         Contract compliance: ervoor zorgen dat de leveranciers hetgeen opleveren conform de contractuele en SLA (Service Level Agreement) bepalingen. 

·         Periodiek overleg met de leveranciers, tijdens het project (Build) en mogelijk ook na afronding van het project (Run)

·         Productieve samenwerking met diverse interne en externe stakeholders, waaronder senior management, de Strategische Cel, project- programma of organisational change managers en andere federale instellingen. 

·         Vertegenwoordigen van het FAVV v.w.b. DIFA tijdens extern overleg, bijvoorbeeld in het kader van RFF. 

·         FAVV adviseren in en begeleiden bij het doorvoeren van procesverbeteringen die voortvloeien uit de digitale transformatie. 

De ideale kandidaat beschikt over de volgende ervaring en competenties: 

·         Ervaring

o   15+ jaar ervaring in IT (management) consultancy

o   5+ jaar ervaring in digitale transformatie

o   5+ jaar ervaring in aanbestedingstrajecten (outsourcing) of aankoop (procurement), idealiter in een federale overheidscontext

o   5+ jaar ervaring in IT contract management / vendor management bijvoorbeeld in het managen van een klant-leveranciersrelatie 

o   5+ jaar ervaring in IT service management m.b.t. digitale diensten

o   5+ jaar ervaring in de (semi) overheidssector

o   5+ jaar ervaring in project, program of portfolio management van transversale projecten/programma’s

o   5+ jaar ervaring in procesanalyse en procesverbetering (business en IT)

o   Ervaring in coaching & training wordt beschouwd als een plus

o   Ervaring met ServiceNow/O365 wordt beschouwd als een plus

·         Competenties

o   Excellente communicatie- en onderhandelingsvaardigheden, zowel op C-level, op tactisch als op operationeel niveau

o   Team player maar in staat om volledig autonoom te werken

o   Oplossingsgerichte ingesteldheid en probleemoplossende vaardigheden

o   Analytisch en nauwkeurig; in staat om snel grote hoeveelheden informatie te verwerken

o   Klantgerichte ingesteldheid: het vertrekpunt voor het FAVV zijn de operatoren en consumenten

o   Interview en (technical) writing skills

·         Opleiding

o   Master/Bachelor, of vergelijkbaar qua ervaring (10+ jaar ervaring in een IT management context)

o   Professionele certificaties in practices zoals ITIL, Prince2 of ADKAR wordt beschouwd als een plus

·         Talen

o   Vloeiend in Nederlands, Frans en Engels

 
[1] Voor België is dit vertaald in het ‘Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht’ (PHV) / ‘Plan national pour la Reprise et la Résilience’ (PRR).

Roles

Consultant Digitale Transformatie - Expert

Languages

French - Active knowledge

Dutch - Active knowledge

English - Active knowledge

Skills

Management consulting - Expert

Project Management - Confirmed

Digitale transformatie - Confirmed

ICT projecten - Expert