09/11/2022

Enterprise Architect – Data (K05757)

SMALS

12 months

English French Dutch
640€ - 800€ /day

01/12/2022 - 01/12/2023

Brussels, Belgium

Sign in to apply

Description

De AD DVZ is op zoek naar een Enterprise Architect gespecialiseerd in alles wat data betreft, om de reeds in gang gezette oefening te ondersteunen voor alles wat data betreft.

Het ideale profiel ziet er als volgt uit:

–         Universitaire graad in informatica of gelijkwaardig door ervaring verworven

–         Bedreven in de kunde van het abstract redeneren over verschillende kennisdomeinen heen 

–         aantoonbare kennis van architectuur in de ICT-wereld en minimaal 10 jaar ervaring in belangrijke rollen in IT-projecten (niveau Architectuur)

–         Een echte “doener" en resultaatgericht, met vooral diepgaande ervaring binnen het Domein Data

–         Ervaring met het uittekenen van referentiearchitectuur binnen het data-domein

–         Vermogen om alternatieve oplossingen voor te stellen en aanbevelingen te doen over de te maken keuzes, rekening houdend met de volledige context

–         Zeer grondige kennis van de termen gebruikt bij het beheer van databanken

–         Kennis van de technieken en concepten die nodig zijn om een technische oplossing te definiëren

–         Conceptuele kennis van Infrastuctuur-gerelateerde begrippen en bijbehorende architectuurprincipes

–         Goede luisteraar, flexibele houding, en in het bezit zijn van het vermogen om presentaties toegankelijk te maken voor het van toepassing zijnde publiek, dat kan verschillen van kennisniveau wat IT betreft

Ervaring in overheidscontext is een meerwaarde

 

Het takenpakket omvat onder meer volgende zaken:

– Bedrijfsvereisten vertalen in technische specificaties, waaronder datastromen, integraties, transformaties, databases en datawarehouses

– Definiëren van het kader, de normen en principes voor gegevensarchitectuur, waaronder modellering, metadata, beveiliging, referentiegegevens zoals productcodes en klantcategorieën, en stamgegevens zoals klanten, leveranciers, materialen en werknemers.

– Definiëren van referentiearchitectuur, een patroon dat anderen kunnen volgen om datasystemen te creëren en te verbeteren. 

Creëren en publiceren van architectuurstrategieën, richtingaanwijzingen, normen en richtlijnen.

– Het definiëren van gegevensstromen, d.w.z. welke delen van de organisatie gegevens genereren, welke gegevens nodig hebben om te functioneren, hoe gegevensstromen worden beheerd en hoe gegevens veranderen bij de overgang.

– Ontwikkelen en onderhouden van een formele beschrijving van de data en data structuren inclusief de data modellen, data flow diagrammen, data dictionaries en technische metadata.

Creëren van een “data-map” die de verschillende gebruikers (business, developers,…) helpt bij het terugvinden van reeds bestaande data-elementen.

– Samenwerken met Data Engineers, Analysten aan het datamodel, onderhouden en optimaliseren ervan en de end-to-end datagedreven integratiestrategie.

– Deelnemen aan de ontwikkeling van de toekomstige standaarden, richtlijnen en principes voor data-architectuur.

– Duiden van de concepten van data governance met al z’n elementen. Het waarom en wat uitleggen van databeheer met al zijn elementen. 

Roles

Entreprise Architect - Data - Expert

Languages

English - Active knowledge

French - Active knowledge

Dutch - Native

Skills

Data - Expert

data goverance - Confirmed

Data modeling - Confirmed

data classification - Confirmed