01/12/2022

Senior java solution architect coach (K05840)

SMALS

11 months

English French Dutch
716€ - 895€ /day

01/01/2023 - 31/12/2023

Brussels, Belgium

Sign in to apply

Description

RVA is op zoek naar een senior java solution architect, enerzijds om een transversaal team van architecten te vervoegen die de globale java architectuur opvolgt en verder laat evolueren, anderzijds om specifieke ontwikkelteams bij te staan in het realiseren van hun ontwikkelingen en hen hierbij te coachen.

Omdat de architectuur op verschillende vlakken grondig dient te evolueren, de processen waarbinnen deze toepassingen ingezet worden ook grondig herzien worden, en om de link met de enterprise business concepten en hun onderlinge relaties te waarborgen, is recente en aantoonbare kennis van de sociale zekerheid, en in het bijzonder de domeinen waarbinnen RVA actief is (werkloosheid, loopbaanonderbreking en tijdskrediet), essentiëel.

Daarnaast zijn er heel wat legacy toepassingen met een significante technical debt. Ook hier speelt de solution architect een cruciale rol in. RVA is dan ook op zoek naar iemand die recente en aantoonbare ervaring kan voorleggen om met voorgenoemde problematiek om te gaan.

Comme architect vous participez aux développements de la nouvelle solution, vous faite part de vos idées d’améliorations au sein de l’équipe Agile/Scrum. Vous êtes responsable de la réalisation de vos tickets Jira dont vous assumez vos propres démos lors des sprint reviews. Vous portez une critique constructive sur les tickets du backlog de l’équipe et participez aux estimations.

Vous maitrisez SpringBoot, Angular, Docker, WebService REST, Oauth, OpenShift, Agile Development ainsi que les concepts IAAS et PAAS. 

Omdat verwacht wordt dat een senior solution architect coach een projectmatige aanpak aan de dag legt, zich dient in te schakelen in de operationele processen voor de toepassingen waarvoor hij verantwoordelijk is en dat hij een scrum aanpak volgt voor wat de ontwikkelingen betreft, vragen we zowel een certifiëring van een projectmethodologie (Prince2 of gelijkwaardig), ITIL en Scrum.

Roles

Senior java solution architect coach - Expert

Languages

English - Active knowledge

French - Active knowledge

Dutch - Active knowledge

Skills

Team collaboration - Expert

Docker - Confirmed

JSF - Beginner

REST - Confirmed

Containers - Confirmed

webmethods Software AG - Confirmed

SOAP - Confirmed

java en web technologiën - Expert

TypeScript - Beginner

Agile / Scrum - Expert

SQL - Expert

Coaching - Expert

ITIL - Beginner

DevOps - Confirmed

Cloud - Confirmed

bamboo - Beginner

JSP - Confirmed

Hibernate - Expert

JIRA - Confirmed

Angular - Confirmed

Tomcat - Expert

JBoss - Expert

Springboot - Beginner

Prince2 - Beginner

CI/CD - Confirmed

Microservices - Beginner

sonarQube - Beginner