29/11/2022

Enterprise Data/information Architect. (K05829)

SMALS

11 months

Dutch French
1000€ /day

02/01/2023 - 31/12/2023

Brussels, Belgium

Sign in to apply

Description

Als Enterprise Data/Information Architect

 • Opmaken van een geïntegreerd en geconsolideerd datamodel op voor de gegevens van de organisatie teneinde deze goed te kunnen exploiteren en applicaties van een goede bruikbaarheid en duurzame kwaliteit te garanderen, dit houdt o.a. in: 
  • Een leidende rol opnemen bij in het in kaart brengen van de verschillende datastromen en -objecten binnen RSVZ en dit zowel op technisch als business vlak
  • het uitwerken van een datacatalogus, een overzicht van de datastromen en een conceptueel datamodel over het geheel van de organisatie
  • het onderhouden van voorgaande deliverables en de continuïteit ervan verzekeren teneinde tegemoet te komen aan de behoeften en de doelmatigheid van de informatiesystemen te garanderen
 • Mee uitwerken, continu optimaliseren en bewaken van de enterprise architectuur (focus: data/informatie)
 • Meewerken aan het definiëren, documenteren, onderhouden en communiceren van de nodige methodieken en standaarden. (focus: data/informatie)
 • Meewerken aan het ondersteunen van strategische beslissingen, o.m. door het bepalen van de impact van verschillende scenario’s en het aanreiken van de essentiële en voldoende informatie om de beslissing te kunnen nemen. (focus: data/informatie)
 • Meewerken aan het detailleren en concretiseren van de target architectuur, gedragen door de organisatie en in lijn met IT en business strategische objectieven. (focus: data/informatie)
 • Meewerken aan de definitie van transformaties : bijdragen in business cases (o.a. Buy vs. Build), RFPs, het definiëren van masterplannen en programma’s, realisatie van proofs of concept, …
 • Bewaking van de kwaliteit van de producten die ICT ontwikkelt, i.s.m. (o.a.) de Quality Office (focus: data/informatie)
 • Meewerken aan de identificatie, classificatie en mitigatie van informatiebeveiligingsrisico’s in IT systemen en processen om zo de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens te beschermen, met extra aandacht voor het bewaren van de integriteit van gevoelige gegevens
 • Opvolgen van trends (nieuwe technologieën)
 • Uitdragen, toepassen en vertalen van algemeen geaccepteerde standaarden binnen Data Architecture (zoals DMBOK) samen met de Quality Office naar de verschillende teams, rekening houdend met interne transformatietrajecten zoals Agile 2.0 en andere geldende standaarden binnen RSVZ (zoals SIPOC)
 • Mee ondersteunen van andere rollen (architecten, DBA’s, analisten, …) in het gebruik van de architectuur en de standaarden

Tijdsbesteding: 70 %

Als aanspreekpunt voor alle zaken m.b.t. de uitwisseling of manipulatie van gegevens

·       intern als extern informatie verzamelen, uitwisselen en verspreiden

·       de communicatie rond architectuur, haar doelstellingen / finaliteiten en toegevoegde waarde te verbeteren en aan te moedigen, en zo bij te dragen tot de doeltreffende werking van de dienst. (alignment)

·        informatie verzamelen, filteren en doen doorstromen: binnen de EA-cel, IT, de business, externe datatoeleveranciers, en tussen de andere betrokken stakeholders

·        vragen beantwoorden van zowel interne als externe partijen

·        Het algemene aanspreekpunt zijn voor alles betreffende het domein van data-architectuur of databeheer

·        Het ontwikkelen van relaties, het uitbouwen van een netwerk die de zichtbaarheid, de impact en de toegevoegde waarde van de EA-cel en databeheer verhogen
Tijdsbesteding: 30 %

Het betreft geen functie als Data scientist, Data Engineer of een ander meer technisch georiënteerd dataverwerkingsprofiel

Roles

Enterprise Data/information Architect - Confirmed

Languages

Dutch - Active knowledge

French - Passive knowledge

Skills

Agile/Scrum - Confirmed

Oracle DBMS - Confirmed

DMBOK - Confirmed

SQL Server - Confirmed

TOGAF - Confirmed