11 months
01/01/2024 - 31/12/2024 Brussels, Belgium
Requirements
Roles
  • Senior cobol developer Expert
Languages
  • English Active knowledge
  • Dutch Active knowledge
  • French Active knowledge
Skills
  • DMS II Expert
  • sure Expert
  • Cobol Expert
Description

RVA heeft een team van een 10-tal cobol ontwikkelaars waar men op zoek is naar versterking. De huidige  toepassingen zijn cobol toepassingen die eind 2022 overgezet geweest zijn naar microfocus cobol.
Achterliggend wordt hierbij gebruik gemaakt van MS SQL databanken voor de persistentie wat maakt dat kennis van SQL een vereiste is.

Concreet gaat het om ontwikkelingen in microfocus cobol voor de toepassingen waarbij de functionele analyse omgezet moet worden in technische specificaties voor de ontwikkeling. Er wordt verwacht dat er unit en integration testing gedaan wordt van de ontwikkelde applicaties en een support bij validation testing. Ook het opstellen van documentatie over de uitgevoerde ontwikkelingen en de kennisdeling met de andere
teamleden behoort tot de opdracht. Het behoort tevens tot de verantwoordelijkheden om de collega’s te coachen en aan te sturen voor wat het domein verificatie betreft.

Recente en aantoonbare kennis van het toepassen van SQL in een cobol context is essentieel. Meer dan 20 jaren aantoonbare ervaring in het ontwikkelen in een cobol omgeving wordt gevraagd.

Actieve en recent aantoonbare kennis van de sociale zekerheid in België en in het bijzonder deze van de business domeinen waarbinnen RVA actief is (werkloosheid, tijdskrediet en loopbaanonderbreking) zijn
essentieel. 

Samen met je CV vragen we om het resultaat van onderstaande oefening mee op te sturen. Het niet indienen van een antwoord of indien de antwoorden niet voldoen maakt dat de kandidaat niet weerhouden
zal worden: que savez-vous de la compilation conditionnelle en cobol ?