12 months
08/04/2024 - 07/04/2025 Belgium
Requirements
Roles
 • Chief Technology Officer (CTO) Expert
Languages
 • English Nice to have
 • Dutch Nice to have
 • French Nice to have
Skills
 • Enterprise Architect Expert
 • Architect Expert
Description

Team Management

 • De CTO neemt de leiding van één of meerdere CoE (Center of Excelences)

 

Proces Management

 • de CTO neemt de leiding in het opstellen van CoE (Center of Excelences) rond de verschillende ict domeinen
 • het oprichten en draagvlak zoeken voor een ARB (Architecture Review Board)
 • Goverance organiseren door lead te pakken in de werkgroepen of CoE’s; gedragenheid te zoeken via CTO Office en beslissingen te laten nemen op Architecture board
 • Innovatiebevordering door de lead te nemen in het Innovation CoE met nadruk op AI
 • Strategische uitlijning.  Door het zorgen voor een sterke uitlijning tussen technologie-investeringen en de strategische doelstellingen van de organisatie.
 • Het bestuur helpt bij het bepalen van de prioriteit van technologische initiatieven op basis van de bedrijfsstrategie
 • Kwaliteitsborging. door toezicht te houden op de naleving van architecturale standaarden en best practices om de kwaliteit van IT-systemen en -oplossingen te waarborgen.
 • Besluitvorming. door te dienen als een besluitvormend orgaan voor het oplossen van architecturale geschillen en het maken van keuzes die de technologische richting van het bedrijf beïnvloeden. Het optimaliseren van de IT-organisatie voor de lange termijndoelstellingen
 • Het uitlijnen van bedrijfs- en technische strategieën
 • Het vaststellen van de intentionele architectuur van de portfolio
 • Het leiden van enabler-epics
 • Het stimuleren van innovatieve ideeën en technologieën
 • Het rationaliseren van de technologieportfolio

 

Project Scoping

 

 • Innovatiebevordering door de lead te nemen in het Innovation CoE met nadruk op AI
 • Neemt de lead en de organisatie op van een op te richten ARB
 • Actieve bijdrage bij de verschillende CoE’s
 • Begeleiding van de organisatie in het kader van de aan de gang zijnde ICT hervorming

 

Communicatie

 

 • Heeft uitstekende communicatie skills
 • Heeft ervaring met het communiceren naar het hoogste management binnen een organisatie
 • Kan op een bevattelijke en communicatief vaardige manier moeilijke standpunten toelichten

 

Gedragsgerichte competenties

 

 • Team speler
 • Klantgericht en gedreven om een uitmuntende dienstverlening te verzorgen
 • Denkt op een vernieuwende manier en brengt creatieve en innovatieve ideeën aan.
 • Neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en je onderneemt
 • Doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Is in staat om verschillende management stromingen bij elkaar te brengen en iedereen in achter één gezamenlijke en gedragen visie te scharen
 • Werkt constructief en resultaatgericht met andere
 • stafleden/projectleiders/partners samen.
 • Kan communicatief zijn en onderhandelen met anderen.
 • Organisatorisch sterk en laat zich niet snel afschepen.

 

 

Andere Competenties

 

 • Heeft een gedegen technische achtergrond
 • Heeft gelijkaardige meerjarige trajecten gelopen bij organisaties van een vergelijkbare grootte
 • Heeft een (goede) kennis van de structuur van het gerechtelijk apparaat