9 months
01/03/2024 - 31/12/2024 Belgium
Requirements
Roles
 • IT System Engineer Medior
Languages
 • English Professional working proficiency
 • Dutch Full professional proficiency
Skills
 • Office 365 Intermediate
 • Intune Advanced
 • PowerShell scripting Advanced
 • Microsoft Windows Advanced
 • Exchange OnLine Intermediate
 • Microsoft Teams Intermediate
 • SCCM Advanced
Description

BELANGRIJKE INFORMATIE 

Enkel de kandidaturen die voldoen aan de vooropgestelde criteria van Aquafin (vaardigheden, werkervaring, talenkennis en beschikbaarheid) in deze job post komen in aanmerking. Indien bovenstaande niet gerespecteerd wordt, behouden Aquafin en/of ProUnity zich het recht om de kandidatuur af te wijzen. 

Over Aquafin 

Bij Aquafin verbinden we mensen met mensen met water met technologie. Wij blijven verandering voor en werken aan een leefomgeving in harmonie met water. Dat doen we met waterzuivering en riolering, maar ook vanuit innovatie en energietransitie.

Over de job

Binnen Aquafin zijn we bezig met een groot digitaal veranderingstraject. Eén van de aspecten is de voorbereiding op NIS2 compliance waarbij we samen met een CISO en stakeholders verschillende security acties zullen ondernemen. We zijn concreet op zoek naar een System engineer met Endpoint security ervaring die Digital Systems team ondersteunt bij het  implementeren van security maatregelen en meewerkt naar modern endpoint management van byod & cyod, aligneert tussen de verschillende infra teams en de kwaliteitsborging behorende bij eigen implementaties uitvoert.

 •  Omschrijving:
  • Je versterkt het team dat instaat voor de digitale hard- en software ter ondersteuning van de business
  • Je maakt functionele analyse van de security noden en implementeert deze samen met je infra collega’s
  • Je bouwt mee aan een veilige Digitale omgeving voor alle Aquafin medewerkers
  • Je werkt mee aan de transitie van MECM naar Intune op gebied van applicaties en policies.
  • Je werkt mee aan een beheersbare software catalogus
  • Je onderhoudt de bestaande systemen met updates
 •  Takenpakket
  • Nauwe samenwerking met de Aquafin CISO en Systems manager die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en  implementatie van security actiepunten binnen hun domein.
  • Nauwe samenwerking met de andere Digital Infrastructuur teams  die verantwoordelijk zijn voor security acties en waarmee activiteiten gealigneerd dienen te worden.
  • Implementeren van security policies die bijdragen aan een veilige digitale omgeving en security acties duurzaam ondersteunen.
  • Globale kwaliteitsborging uitvoeren (best-practices van oa security, implementatie compliance-standaarden,  technische documentatie, … ) 
  • Technisch ondersteunend  / probleemoplossend meedenken (mee participeren in de technische teams)
  • Bij issues in jouw domein effectief ownership opnemen  
 • Profiel eisen:
  • Minimum drie jaar relevante ervaring in een gelijkaardige job als System Engineer
  • Ervaring bij een implementatie van NIS2 compliance is een groot pluspunt
  • Ervaring in onderstaande zijn een belangrijke meerwaarde :
   • Microsoft 365 Stack met in het bijzonder
    • Azure AD / Entra ID
    • Office 365 Apps
    • Teams (inc. Calling & direct routing)
    • Exchange Online
   • MECM (OS & application Deployments)
   • Microsoft Defender for endpoint
   • Endpoint privilege management
   • Third party patch management
  • Ervaring met volgende aspecten zijn essentieel
   • Active Directory
   • Group Policy / Policy CSP
   • Intune
   • Windows 10/11
  • Technisch ondersteunend en probleem oplossend meedenken
  • Ruime technische expertise Powershell scripting en implementeren van automatisaties
  • Zelfstandigheid, pro-activiteit, flexibiliteit, een open transparante blik en een pragmatisch, probleemoplossend denkvermogen zijn een must
  • Goede communicatieve en technische documentatie vaardigheden
  • Je houdt ervan om uitdagingen aan te gaan en om nieuwe oplossingen te analyseren, te bestuderen, kritisch te evalueren en voor te stellen. Je werkt op een flexibele doch systematische manier en bent oplossingsgericht.

  • Je wordt 3 werkdagen per week op kantoor in Aartselaar verwacht.