11 months
01/04/2024 - 31/03/2025 Brussels, Belgium
Requirements
Roles
  • Business Project Manager Expert
Languages
  • Dutch Active knowledge
  • English Active knowledge
  • French Active knowledge
Skills
  • Portfolio management Expert
  • Program and project management Expert
  • Project Management Methodologieën Expert
  • portfolio Junior
  • Team lead Junior
  • Agile Junior
Description

De Domein Portfolio Manager is een sleutelfiguur binnen de werking van het tactische domein. De Domein
Portfolio Manager organiseert en coördineert het tactische team in het uitvoeren van haar opdracht.
De Domein Portfolio Manager coördineert de intake en de evaluatie van business requirements, definieert
de prioriteiten en de roadmap van het domein, zorgt voor een kwalitatieve voorbereiding van de
realisatietracks en organiseert de opvolging van de veranderingen in realisatie wat betreft scope,
kwaliteit, voortgang en kost.
De Domein Portfolio Manager stemt regelmatig af met het EPMO en verzekert zo dat de werkzaamheden
binnen het domein gealigneerd zijn met de prioriteiten en beoogde tijdslijn van de strategische
veranderingen, zoals die door de Federale Pensioendienst bepaald werden. De Domein Portfolio Manager
zorgt voor voldoende afstemming met de naburige domeinen zodat goede afspraken gemaakt worden rond
eventuele raakvlakken of afhankelijkheden. Hij stemt geregeld af met de departementen waarvoor het
domein oplossingen levert.
In wat volgt wordt verder ingegaan op de kerntaken en deliverables van de Domein Portfolio Manager.
Daarnaast wordt de relatie met de belangrijkste stakeholders beschreven.
· De kandidaat heeft affiniteit met Business & Applicatie Architectuur
· De kandidaat heeft concrete ervaring binnen +2000 medewerkers organisatie
· De kandidaat heeft concrete ervaring binnen een federale overheidsdienst
Minstens 2 werkdagen per week in Brussel