6 months
12/06/2023 - 31/12/2023 Brussels, Belgium
Requirements
Roles
 • Ingenieur (met voorkeur telecommunicatie) Expert
Languages
 • French Active knowledge
 • English Active knowledge
 • Dutch Active knowledge
Skills
 • Telecommunicatie in het algemeen Expert
 • ITIL, service management Beginner
 • Productmanagement Confirmed
 • Crisiscommunicatie- en beheer Beginner
 • Orientation résultat et satisfaction client Confirmed
 • Project management ervaring Confirmed
 • Mobiele technologieën (GSM, 3G/4G, ...); Confirmed
 • Hardware- en software-oplossingen die gebruikt worden door de meldkamers van de Federale politie en Confirmed
 • Team collaboration Confirmed
 • Mobile Communication en Public Safety Answering Points Confirmed
 • Radiodekking in open lucht en in besloten ruimten Beginner
 • IT networking, IP Confirmed
Description

Betreft : dienst dringende medische hulpverlening 

Met de komst van 5G staat de FOD voor de uitdaging van een Next Gen communicatie en hiervoor zal de nieuwe collega de FOD moeten adviseren. Uit een studie bij Astrid blijkt dat de vereisten van "101" en "112" in belangrijke mate gelijk lopen en dat de huidige technologische platformen C&D en I/ CAD9 grotendeels niet kunnen voldoen aan deze vereisten. Daarom zullen verschillende mogelijke oplossingen op verschillende manieren worden onderzocht met betrekking tot de lijst van deze vereisten in nauwe samenwerking met de disciplines. In dit proces moeten de beslissingsnemers van elke discipline worden geadviseerd door een expert terzake.

Opdracht :

· Beheer van PSAP-producten en projectmanagement bij technische en IT- projecten gerelateerd aan de dringende geneeskundige hulpverlening (AI bij dispatchingtechnologie, smart badges, digitale registratie van rampenslachtoffers, ICMS/ Paragon, datawarehouse etc)

· Vertegenwoordigt FOD Volksgezondheid (Dienst Dringende Hulpverlening) in het kader van de governance die is ingesteld voor het bepalen en prioriteren van PSAP-behoeften en -oplossingen, stelt de product roadmap voor FOD op en onderhoudt deze in overleg met de belanghebbenden.

·  Advies geven over de radio’s van de ziekenwagens en ambulances, de middelen van de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH)

·  Hulp en advies en kwaliteitsopvolging bij de migraties en verdere uitbouw van het technisch platform bij de noodcentrales

.  Hulp en advies voor de herprogrammatie van de radio’s