2 months
01/10/2023 - 31/12/2023 Brussels, Belgium
Requirements
Roles
  • Business analyste Expert
Languages
  • Dutch Active knowledge
  • French Active knowledge
  • English Active knowledge
Skills
  • Kennis van en praktische ervaring met FHIR (vanuit businessnoden) Confirmed
  • Business Analyse Expert
Description

Recip-e is een organisatie die beheerd wordt door vertegenwoordigers van de zorgverleners. Het is 
vooral vanuit dat perspectief dat de digitale oplossingen ontwikkeld worden.

Recip-e is het elektronisch systeem dat voorziet in het elektronisch voorschrift en tevens het 
elektronisch afleverplatform voor farmaceutische producten betreft. Daarnaast is Recip-e ook de 
organisatie die samenwerkt met RIZIV rond het project verwijsvoorschriften die op een ander 
platform ter beschikking zullen worden gesteld. Vooral met betrekking tot dit laatste project, zijn wij 
op zoek naar een business analist. Het betreft een aanpassing van een bestaande functie omdat het 
project ook evolueert in de tijd, en dus andere noden heeft.

Wij zoeken een business analist (full-time) die de noden en knelpunten vanuit de business mee 
gaat verzamelen en ze verder vorm geeft vanuit een business perspectief. Daarbij is het belangrijk 
om ook mee te denken naar oplossingen.
Expertise
Gewend zijn om te denken vanuit een business-eindgebruikers perspectief (zorgverleners en 
patiënten). Zij gebruiken immers uiteindelijk de applicatie. Vanuit dat perspectief de analyse 
maken.

Business analyse expertise
– Beschrijven van use cases (business);
– Documenteren van business info na overleg met stakeholders (minstens 3 jaar);
– Businessanalyse-technieken (procesflows en informatieflows) (minstens 3 jaar);
– Documenteren van bestaande systemen;
– Kennis van en praktische ervaring met FHIR (vanuit businessnoden), of er zich snel kunnen in 
inwerken om de businessvoordelen van deze nieuwe technologische standaard te kunnen 
inschatten (bvb. welke linken kunnen gelegd worden tussen delen van het voorschrift).

Domein expertise
– Het gezondheidszorglandschap goed kennen en de noden en knelpunten kunnen duiden;
– Kennis van de gezondheidszorg liefst door opleiding (en stages/werk);
– Ervaring met digitale flows in de gezondheidszorg incl. e-Health en/of in een sterk 
gereglementeerde sector;
– Idealiter ervaring in de gezondheidszorg én IT-sector maar vanuit een business perspectief 
(geen ervaring als ontwikkelaar noch functioneel analist).
Algemene expertise
– Gewerkt hebben in een omgeving met te bereiken doelstellingen en strakke deadlines;
– Gewerkt hebben in een context met verschillende (externe) stakeholders;
– Ervaring in projecten of opdrachten waarin sterk analytisch denken centraal staat maar 
steeds vanuit de business (hier: gezondheidszorg);
– Kennis van tools om data te structureren en te analyseren is een plus, zoals JIRA. 
Versie 31/8/2023

Communicatie/vorming expertise
– Het project verwijsvoorschriften komt geleidelijk aan in de fase waar de communicatie wordt 
opgesteld voor de eindgebruikers, in 2024, voor de eerste fase (thuisverpleegkundigen). Er 
zal een werkgroep samengesteld worden en teksten moeten door de business 
analist/business verantwoordelijke worden opgesteld als voorstel voor de werkgroep 
‘communicatie verwijsvoorschriften’ waar Recip-e de lead zal nemen.
– Daarna zullen er op basis van de teksten – gevalideerd in de werkgroep – vormingen 
opgesteld worden voor de eindgebruikers. Er wordt hier ook samen gewerkt met 
vormingsorganisaties.

Taken
Business analyse
– Inschatting: 90 % van het werk;
– Business info extraheren uit vergaderingen met stakeholders, uit literatuur, uit overleg 
(intern samen met de business verantwoordelijke en de software liaison en externen);
– Business analyse van prioriteiten voor komende jaar per prioriteit uitwerken;
– Uitwerken van oplossingen voor specifieke flows volgens de noden op het terrein;
– Opbouwen van een netwerk met business stakeholders om de noden te kunnen capteren en 
ad hoc overleg organiseren om de noden in kaart te brengen;
– Detecteren van en deelnemen aan seminaries/onderwerpen die op het gezondheidsterrein 
leven en relevant zijn voor het project;
– Deelnemen aan de business helpdeskvragen waardoor je de noden op het terrein ook 
capteert.

Communicatie en vorming
– Inschatting: 10 % van het werk, met pieken;
– Teksten voor communicatie;
– Presentaties voor vorming.
De functie rapporteert naar de business verantwoordelijke (die ook Directeur is van Recip-e), en 
werkt heel nauw samen met de andere business analist, alsook de software liaison, en de 
communicatie-experten van Recip-e.
Extern wordt er samengewerkt met de stakeholders van de eindgebruikers, en de organisaties die 
meewerken aan het project.

Opleiding
– Een masteropleiding is een must.
– Universitaire opleiding in de (para)medische sector met ervaring in de IT-sector
– Universitaire opleiding met ervaring in de (para)medische sector.

Talen
– Nederlands (documenten begrijpen en hier verder op bouwen; opstellen);
Versie 31/8/2023
– Engels (maken van powerpoints);
– Goed begrip van het Frans;

Duur
– 12 maanden (verlengbaar)

Profiel
– Freelancer (bij voorkeur);
– Hands-on;
– Sterke communicatieve vaardigheden – transparant en collegiaal;
– Zin voor samenwerking en sterke team spirit in een klein team;
– Durven challengen tijdens overleg;
– Goede conceptuele en analytische geest en goede synthesevaardigheden;
– Sterk analytisch zonder het macro level te verliezen (zonder zich te verliezen in details);
– Zelfstandig zaken initiëren;
– Eigen netwerk in de gezondheidszorg kunnen uitbouwen om de noden te capteren en delen 
met collega’s