9 months
15/03/2024 - 31/12/2024 Belgium
Requirements
Roles
 • Enterprise Architect Expert
Languages
 • English Native
 • Dutch Native
 • French Native
Skills
 • Enterprise Architecture Expert
 • Cloud (Azure) Expert
 • security management framework (ISO27001, C2M2, ...) Confirmed
 • Stakeholder engagement (Brainstorming, Focus Groups, Interviews, Requirements workshops, Surveys/que Expert
 • Agile Frameworks Confirmed
 • Governance Frameworks Expert
 • Data & informatie architecture Expert
 • strategic thinking Expert
 • Service Design Thinking Confirmed
 • Modelleertechnieken (UML, BPMN, ArchiMate, ...) Confirmed
 • System Thinking Expert
 • Innovative Thinking Expert
 • Integratiepatronen Expert
 • Business Capability Modelling Expert
 • Program management Confirmed
Description

De Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zoekt een volledig team om de CIO-Office binnen de ICT-directie verder uit te bouwen. De CIO-Office heeft als verantwoordelijkheden het beheer van de Enterprise Architectuur, het Project Management Office (PMO), de implementatie van programma’s en het management van veranderingsprocessen. De focus ligt op het verbeteren van de ICT Governance en de verdere uitbouw van de Enterprise Architectuur functie. 

Binnen dit internationale speelveld zijn we als directie ICT verantwoordelijk voor alle ICT-ondersteuning van de organisatie. We zijn een gedreven en innovatieve omgeving die de uitdagingen aangaat om veilige en meest moderne applicaties en ondersteuning te kunnen bieden naar onze interne diensten als burgers.

Het team van Enterprise Architecten staat in voor de volgende taken:

 • Verbeteren van de FOD BuZa architectuurorganisatie op vlak van processen, rollen en verantwoordelijkheden; hierbij wordt extra aandacht besteed aan de alignering tussen de business stakeholders en de architecten, alsook het afstemmen van de architectuur organisatie op de projectorganisatie.
 • Uitrollen en bewaken van de doel architectuur waarbij de nodige richtlijnen en guardrails gedefinieerd en toegepast worden binnen de verschillende programma’s en projecten.
 • Methodieken voor architectuur ontwikkeling, inclusief architectuur deliverables & artefacts, verder laten evolueren in functie van de noden en de best practices. Hierbij zijn de eerste stappen richting Agile Architecture gezet, maar moet dit nog zorgvuldig verder uitgebouwd worden.
 • Gebruik van architectuur-relevante tooling met een focus op pragmatisme en fit-for-purpose.
 • Begeleiden in strategische en meer inhoudelijke architecturale business en IT-vraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn: doel architectuur, roadmap oefeningen, prioriteringsvraagstukken, programma- en projectstudies, oplossingsvraagstukken, architectuur principes en richtlijnen, …
 • Begeleiden van de domein- en solutionarchitecten binnen de verschillende projecten & programma’s.
 • Begeleiden van project en programma managers in het bepalen en definiëren van de werkpakketten.
 • Opstellen en begeleiden van groeiplannen voor architecten of potentiële architecten.
 • Organiseren van vergaderingen met de ganse architectuur gemeenschap om de nodige afstemming tussen de verschillende architecten rollen te bewaken en de nodige informatie onderling te delen en te bespreken.
 • Afstemmen van de IT-strategie met de business doelstellingen van de FOD BuZa en met de interne en externe dienstverleningen (capabilities).

De Enterprise IT Architect verzekert dat de IT Strategie afgestemd is op de bedrijfsdoelstellingen van de verschillende initiatieven met specifieke focus aan de portfolio van de consulaire applicaties.

Dit omvat:

 • Het ontwikkelen van: Business Capability Model, Business Domain Model, Architecturale Visie & Roadmap, Target Architectuur, Architectural Runway, Data Modeling, Architecturale Tradeoff Analyse, …
 • Ondersteuning van de beoogde visie en portfolio vanuit een Enterprise IT Architectuur perspectief
 • Collaboratief uittekenen van verschillende initiatieven:

§  op het vlak van logging en monitoring; 

§  op het vlak van informatieveiligheid;

§  op het vlak van dienstverlening voor onze Belgische burgers (vb paspoorten, documenten, ondersteuning, …)

§  op het vlak van dienstverlening voor onze Niet-Europese bezoekers (vb. Visa’s)

§  op het vlak van samenwerking met de verschillende partners van de FOD.

Soft skills:

 • Resultaatgerichtheid
 • Sterke interpersoonlijke competenties
 • Goede communicatievaardigheden
 • Coaching skills
 • Teamspeler
 • Conceptueel denken (visie)
 • Analytisch denken (probleemanalyse)
 • Eigenaarschap
 • Resultaatgerichtheid
 • Vergadertechnieken
 • Samenwerken en netwerk uitbouwen met interne en externe partners

Vereiste technische skills:

 • Enterprise Architectuur – Expert
 • Integratie patronen – Expert
 • Cloud (Microsoft Azure) – Expert
 • Business Capability Modelling – Expert
 • Data & Informatie Management – Expert
 • Architectuur Frameworks – Expert
 • Governance Frameworks – Expert
 • Agile frameworks – Confirmed
 • Program management – Confirmed
 • Stakeholder Management – Expert
 • Service Design Thinking  – Confirmed   
 • Innovative Thinking – Expert
 • System Thinking – Expert
 • Strategic thinking – Expert   
 • Security Management Framework. Vb.: ISO27001, C2M2, NIST – Confirmed
 • Modelleertechnieken (UML, BPMN, ArchiMate, …) – Confirmed

Diploma:

 • Universitair masterdiploma

Vereiste ervaring in rol:

 • Minimaal 10 jaar relevante architectuur ervaring – Expert, waarvan 3 jaar als Enterprise Architect in een grote onderneming
 • Ervaring met het werken in een federale overheidsdienst is een plus  

Taal:

 • Nederlandstalig of Franstalig met een uitstekende kennis van de andere landstaal (Nederlands of Frans) en van het Engels

Locatie:

Deze voltijdse taak wordt uitgevoerd in de kantoren te 1000 Brussel, Karmelietenstraat, telewerk is occasioneel toegelaten.