11 months
01/04/2024 - 31/03/2025 Brussels, Belgium
Requirements
Roles
  • Expert netwerk architect eMigration Expert
Languages
  • Dutch Active knowledge
  • English Active knowledge
  • French Active knowledge
Skills
  • Firewall Confirmed
  • Netwerk architectuur Expert
  • netwerkbeveiliging Expert
  • Cryptography (certificates edm, encryption, signing, ...) Confirmed
  • Netwerknormen Confirmed
  • Netwerken (topologie, protocollen TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSl, SNMP en FTP, …) Expert
Description

Context:

De Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken bij de FOD IBZ is bezig met het digitaliseren van de gehele werking om te komen tot een dienstverlening die digitaal by default kan gebeuren.

Dit gebeurt onder de noemer van het eMigration-programma, dat uit verschillende projecten bestaat die elk een aspect van deze digitalisering moeten gaan realiseren.

In de ondersteuning van dit eMigration programma zoekt de PMO DVZ een nieuwe ervaren netwerkarchitect die onderstaande verantwoordelijkheden kan opnemen in het kader van het opzetten van de netwerkarchitectuur voor het toekomstige eMigration.

Profielbeschrijving:

–        Ervaren netwerkarchitect met meer dan 10 jaar ervaring.

–        Uitgebreide ervaring in verantwoordelijkheden in domeinen zoals hieronder beschreven in de specifieke taakbeschrijving.

–        Ervaring in een overheidscontext is een plus.

Specifieke taakbeschrijving:

– Je werkt mee aan de cloud- en netwerkarchitectuur

– Je overlegt in verband met de juiste te gebruiken netwerkbeveiliging, zowel naar extern toe als intern tussen verschillende omgevingen.

– Je tekent designs uit en werkt rond encryptie van data.

– Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen, definiëren, documenteren, implementeren en bewaken van de technische ICT-architectuur op netwerkniveau (inclusief specifieke kennis om WAN, LAN, WIFI, VOIP, VC, ontwerp van FO+Cu verbindingen, etc.) en aanpassingen aan de connectiviteit in antwoord op functionele eisen geformuleerd door gebruikers. Dit gebeurt in samenwerking met de technische architecten, voor wie hij de leiding neemt op netwerkniveau.

– Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp, de definitie, documentatie, implementatie en bewaking van netwerkarchitectuur en specifieke netwerktechnieken in datacenters.

– Je assisteert actief interne ICT-managers bij het definiëren, formuleren en ontwikkelen van technische netwerkstandaarden. Houdt daarbij rekening met parameters als beveiliging, prestaties, flexibiliteit en schaalbaarheid.

– In je rol zorg je voor de coherentie van de netwerkarchitectuur door de verschillende projecten in uitvoering voor te leggen projecten in uitvoering of in de ontwikkelingsfase aan de gedefinieerde ICT-standaard;

– Je helpt bij het opstellen van het technische deel van specificaties op netwerkgebied, zodra netwerkaspecten zijn opgenomen;

– Je assisteert bij de evaluatie van het technische gedeelte van de offertes die in antwoord op het bovenstaande zijn ontvangen

– Je werkt mee aan de beoordeling van het technische gedeelte van de offertes die worden ontvangen naar aanleiding van het bovengenoemde bestek, met name voor aspecten die betrekking hebben op het netwerk;

– Je neemt actief deel aan de verschillende coördinatievergaderingen over het netwerk met interne en externe partners.