11 months
01/04/2024 - 31/03/2025 Belgium
Requirements
Roles
  • Technology Driven Expert Enterprise Architect Expert
Languages
  • Dutch Active knowledge
  • French Active knowledge
  • English Active knowledge
Skills
  • Technologisch leiderschap Expert
  • Ontwerp en modellering IT architecturale oplossingen Expert
  • IT architecturale governance en naleving Expert
  • IT architectuur, IT engineering, IT service Management, project en programme management Expert
  • IT architecturale strategie en planning Expert
  • Moderne IT technologieën Expert
Description

Het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is een federale onafhankelijke administratie. De opdracht van het CGVS bestaat erin bescherming te bieden aan personen die in geval van terugkeer naar hun land van herkomst risico op vervolging of ernstige schade lopen. Overeenkomstig de Belgische, Europese en internationale normen onderzoekt het CGVS elk verzoek om internationale bescherming op individuele, objectieve en onpartijdige wijze. 

Het CGVS is in volle transformatie en ontwikkeling, zowel op vlak van digitalisering als organisatorisch . Om deze transformatie en ontwikkeling mee te ondersteunen en uit te werken, is het CGVS op zoek naar een hands on Technology Driven Expert Enterprise Architect.

Als CGVS Enterprise Architect ben je de beheerder van onze integrale visie op het landschap van bedrijfsprocessen, -systemen en –gegevens. Je ondersteunt de business teams met inzichten en advies. Je hebt een sterke rol in de verdere professionalisering van het CGVS.

De CGVS Enterprise Architect werkt samen met de Chief Enterprise Architect en (solution) architecten van de FOD Binnenlandse Zaken.

Een beschrijving van het takenpakket en de competenties vind je hierna terug. Voel je je aangesproken door de basisopdracht van het CGVS en heb je een match met het takenpakket en de gevraagde competenties, aarzel niet om je kandidaat te stellen. 

Wij vragen om 3 dagen in de week op kantoor aanwezig te zijn. Onze kantoren liggen naast het station Brussel Zuid.

– minimaal 25 jaar ervaring binnen IT architectuur, IT engineering, IT service management, project and programme management,

– minimaal 20 jaar ervaring met technologisch leiderschap (het leveren van technisch leiderschap en technisch advies aan management en teams om ervoor te zorgen dat architectuurkeuzes in lijn zijn met de bedrijfsdoelstellingen),

– minimaal 15 jaar ervaring met het ontwerp en modellering van IT architecturale oplossingen (ontwikkeling van architecturale ontwerpen en modellen om complexe bedrijfsprocessen en systemen te visualiseren; zorgen voor consistentie en samenhang in de (IT) architectuur over alle bedrijfsactiviteiten heen),

– minimaal 10 jaar ervaring met IT architecturale strategie en planning (ontwikkelen en implementeren van een strategische visie voor IT-architectuur die aansluit bij de bedrijfsdoelen en groeiplannen),

– minimaal 10 jaar ervaring met IT architecturale governance en naleving (het ontwikkelen van architecturale standaarden, richtlijnen en standaarden om consistentie en naleving te waarborgen),

– minimaal 10 jaar ervaring met moderne IT technologieën (cloud native development, cloud computing, microservices, restfull services, big data, etc., en hun toepassing in enterprise-omgevingen),

– ervaring binnen federale overheidsdiensten is een absolute meerwaarde,

– kennis van Europese interoperabiliteit is een absolute meerwaarde,

– kennis van reeds bestaande building blocks en services binnen de federale overheidscontext is een absolute meerwaarde,

– Sterke communicatie- en samenwerkingsvaardigheden, met het vermogen om effectief te communiceren met verschillende technische en niet technische belanghebbenden op verschillende organisatieniveaus,

–         Vermogen om alternatieve oplossingen voor te stellen en aanbevelingen te formuleren over de te maken keuzes, rekening houdend met de volledige context, 

 
Talen

–         Actieve kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels
 

          II. Takenpakket 

 

– Als Enterprise Architect CGVS ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van de CGVS enterprise en IT architectuur. Dit omvat het begrijpen van de zakelijke behoeften en het vertalen ervan naar technologische oplossingen,

– Als Enterprise Architect CGVS werk je samen met de Chief Enterprise Architect van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken om te zorgen voor de inbedding en de alignering van de CGVS enterprise architectuur in en met de FOD IBZ enterprise architectuur,

– Als Enterprise Architect CGVS werk je samen met business en informatieanalisten, domeinarchitecten en andere stakeholders binnen het CGVS om ons landschap op een transparante en voorspelbare manier vooruit te helpen,

– Je staat in voor het analyseren van bestaande systemen, het identificeren van knelpunten en het ontwikkelen van architecturale richtlijnen en standaarden om de efficiëntie, flexibiliteit en schaalbaarheid van de IT-omgeving te verbeteren,

– Je levert technisch leiderschap en technisch advies aan CGVS teams om ervoor te zorgen dat architectuurkeuzes in lijn zijn met de bedrijfsdoelstellingen,

– Je evalueert voortdurend de effectiviteit van de architectuur en identificeer kansen voor verbetering en optimalisatie. Hierbij werk je samen met teams om iteratief te evolueren en de architectuur aan te passen aan veranderende bedrijfsbehoeften,

– Je bent verantwoordelijk voor het implementeren van governance- en compliance-processen om ervoor te zorgen dat IT-initiatieven voldoen aan wettelijke vereisten en interne beleidsregels,