6 months
01/03/2024 - 01/09/2024 Brussels, Belgium
Requirements
Roles
  • Expert Solution Architect eMigration Expert
Languages
  • French Active knowledge
  • Dutch Active knowledge
  • English Active knowledge
Skills
  • Microservices Expert
  • Camunda Confirmed
  • SPARX Expert
  • Containerisation Expert
  • BPMN Confirmed
  • Solution architecture Expert
Description

Context

De Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken bij de FOD IBZ is bezig met het digitaliseren van de gehele werking om te komen tot een dienstverlening die digitaal by default kan gebeuren. Dit gebeurt onder de noemer van het eMigration-programma, dat uit verschillende projecten bestaat die elk een aspect van deze digitalisering moeten gaan realiseren. De Dienst Vreemdelingenzaken zoekt in het kader van één van deze deelprojecten een Solution Architect met een affiniteit met Camunda.

Specifiek Profiel Solution Architect:

De opdracht van deze Solution Architect zal zijn om oplossingen uit te werken, rekening houdend met de architectuur van het landschap waarbinnen de DVZ zijn toekomstige activiteiten digitaal zal

Er zal dus bij het definiëren van deze oplossingen aandacht moeten zijn voor maximale coherentie met enerzijds de andere oplossingen die gedefinieerd zijn en anderzijds de Enterprise Architectuur van de DVZ en IBZ.

Het ideale profiel heeft de volgende ervaring en kennis:

–        Universitaire graad in informatica of gelijkwaardig door ervaring verworven

–        Bedreven in de kunde van het abstract kunnen redeneren over verschillende kennisdomeinen heen

–        aantoonbare kennis van architectuur in de ICT-wereld

–        Minimaal 10 jaar ervaring in belangrijke rollen in IT-projecten als solution architect (oplossingen uitwerken, toepassingen implementeren…)

–        Ruime ervaring met implementatieprojecten, idealiter gericht op web applicaties, case management of operationele activiteiten van +- 1000 gebruikers.

–        De gezochte Solution Architect heeft bij voorkeur uitgebreide ervaring met procesautomatisatieplatform Camunda.

–        Een echte “doener" en dus vooral resultaatgericht met de oog, ervaring met het uittekenen van oplossingen binnen verschillende lagen en een groot vermogen om transversale oplossingen voor te stellen (Business/Applicatie/ Software/Infra)

–        Vermogen om alternatieve oplossingen voor te stellen en aanbevelingen te doen over de te maken keuzes, rekening houdend met de volledige context

–        Kennis van het ontwikkelproces van applicaties en de verschilllende rollen die daarin betrokken zijn

–        Conceptuele kennis van BPMS, Micro services, app containerization, enterprise integration patronen is een pluspunt

–        Conceptuele kennis van de termen gebruikt bij het beheer van databanken

–        Kennis van de technieken en concepten die nodig zijn om een technische oplossing te definiëren

–        Conceptuele kennis van Infrastuctuur-gerelateerde begrippen

–        Goede luisteraar, flexibele houding, en in het bezit zijn van het vermogen om presentaties toegankelijk te maken voor het publiek en zich daaraan aan te passen.

–        Ervaring in overheidscontext is een meerwaarde

–        Ervaring met werken in Sparx

Het takenpakket zal onder meer volgende elementen bevatten:

–        Uitwerken van volledige technische oplossingen die consistent en coherent wordt beschreven op toepassings-, informatie-, software- en systeemniveau en tegemoet komt aan de operationele noden van van de Business en zo ook aan hen wordt gecommuniceerd.

–        Dit in samenhang met de operationele noden en in samenspraak met de cel digitalisatie van PMO DVZ, de bredere architectuur van AD DIO en de verschillende analisten die voor de verschillende projecten de requirements beschrijven