11 months
01/01/2024 - 31/12/2024 Brussels, Belgium
Requirements
Roles
 • Machine Learning Engineer Confirmed
Languages
 • English Active knowledge
 • Dutch Active knowledge
Skills
 • Databricks Confirmed
 • Scrum (Agile) Confirmed
 • IAC Confirmed
 • Python Confirmed
 • MLOPS Confirmed
 • C++ Confirmed
 • Web development Confirmed
 • dbt Confirmed
 • GIT Confirmed
 • Cobol Confirmed
 • Docker Confirmed
 • SQL Confirmed
Description

RVA is op zoek naar een machine learning engineer die een data mining team kan vervoegen. In de rol van ML engineer neem je het voortouw om best practices bij te brengen en om een governance structuur
uit te bouwen. Je beschikt over de nodige social skills en empathisch vermogen om mensen te begeleiden in een groeit- en change management traject om een data mining platform klaar voor de toekomst, uit te
bouwen.
Je neemt zelft de nodige initiatieven om de kwaliteit van het werk te bewaken en gaat actief samen met de rest van het team en de business mee op zoek naar nieuwe use cases om deze vervolgens verder uit te
werken.

Certifticatie wordt verwacht ten aanzien van het inzetten van databricks alsook recent en aantoonbare ervaring van het gebruik ervan.

Recente en aantoonbare ervaring wordt gevraagd waarbij ML en AI gecomibineerd worden. Daarnaast is recente en aantoonbare ervaring in blockchain eveneens een pluspunt.

Samen met je CV vragen we om het resultaat van onderstaande oefening mee op te sturen. Het niet indienen van een antwoord of indien de antwoorden onvoldoende zijn maakt dat de kandidaat niet
weerhouden zal worden: beschrijf in maximaal 5 zinnen het belang van data cleaning in een data-analyse project beschrijven.