6 months
01/04/2024 - 01/10/2024 Brussels, Belgium
Requirements
Roles
 • Application Developer Confirmed
Languages
 • French Active knowledge
 • English Active knowledge
 • Dutch Active knowledge
Skills
 • API Confirmed
 • SQL Confirmed
 • C# Confirmed
 • Development of ICT applications Confirmed
 • Azure DevOps Confirmed
 • Angular Confirmed
 • Agile Junior
 • .Net Confirmed
Description

Context

De digitale adresmelding beoogt het verzamelen van adressen van bezoekende derdelanders (buiten de Schengenzone) en Europese Unieburgers aan België voor een kort verblijf (minder dan 90 dagen) voor zover zij in een niet-professionele accommodatie zullen verblijven (bv. bij een oom of tante). De adressen worden verzamelen om een correcte opvolging te verzekeren van het kort verblijf in België en illegaal verblijf tegen te gaan.

In dit kader zoekt de Dienst Vreemdelingenzaken een full stack ontwikkelaar die dit project mee kan realiseren.

Concreet valt het project uiteen in volgende blokken:

·        Ontwikkeling van een publiek webformulier voor het verzamelen van de adresgegevens;

·        Opzetten van een database om de data op te slaan;

·        Opzoekformulier om de database te doorzoeken door de dienst ‘Opvolging kort verblijf’.