12 months
02/02/2024 - 02/02/2025 Brussels, Belgium
Requirements
Roles
 • Infrastructure Project Manager Expert
Languages
 • French Active knowledge
 • English Active knowledge
 • Dutch Active knowledge
Skills
 • Budgetbeheer: Ervaring met het opstellen en beheren van projectbudgetten. Expert
 • Servicemanagement: Kwalificatie en ervaring met ITIL strekt tot aanbeveling alsook de nodige kennis Expert
 • Program management Expert
 • Communicatiebeheer. Ervaring met communicatie in relatie van service aanbieder met zijn klanten. Expert
 • Risicobeheer: Vermogen om risico’s te identificeren, te evalueren en te beheersen binnen IT-projecte Expert
 • Technische achtergrond: Begrip van IT-systemen, infrastructuur, Cloud-omgevingen, softwareontwikkeli Expert
 • Opbouwen en uitbreiden van Datacentra Expert
 • Projectmanagement (Agile, Prince2) Expert
Description

Bent u op zoek naar een dynamische IT-omgeving die de toekomst van technologie omarmt? 

Onze federale overheidsdienst Kanselarij van de eerste Minister is een belangrijke speler in de ICT omgeving van de Federale Overheid. Wij bieden voor de Kanselarij alsook voor andere Federale Overheidsdiensten een volledig hybride ICT omgeving aan en omarmen innovatie en modernisering alsook hebben we de ambitie om onze ecologische footprint te verlagen. 

Onze IT dienst is op zoek naar een gepassioneerde en getalenteerde Infrastructuur Project Manager die daarnaast ook de nodige service management en procurement skills bezit.

Klanten focus, kennis van overheidsopdrachten en de nodige diplomatie zijn pluspunten die we graag zouden willen terugvinden bij de kandidaten.

Als u zich kan vinden in deze omschrijving en de nodige jaren ervaring kan voorleggen, aarzel dan niet om te solliciteren om dienst uit te maken van onze ICT afdeling.

Verantwoordelijkheden als Infrastructuur Project Manager:

 • Opstellen van een businesscase in samenwerking met stakeholders 
 • Definiëren van het project aan de hand van duidelijke en begrijpelijke deliverables, een projectplan op basis van een kritieke pad en implementatie van projectbeheer
 • Communiceren en bewustzijn creëren met betrekking tot de projectscope binnen de organisatie
 • Dagelijkse opvolging van het project en coördinatie van het projectteam 
 • Reguliere projectstatusrapporten leveren op basis van het risico- en issueregister, beslissingslogboek, budget- en planningsbeperkingen
 • Beheer van de projectscope en oplevering 
 • Voorbereiden en voorzitten van SteerCo-vergaderingen 
 • Zorgen voor een juiste projectbewaking en afsluiting, inclusief overdracht naar operations
 • Graag aangeven welke ervaring men heeft met het opleveren van ICT infrastructuur projecten.
 • Ook indicatie van de grootte en complexiteit alsook het aantal jaren ervaring hiermee.
 • Ervaring in ICT infrastructuur projecten voor een overheidsinstelling strekt tot pluspunt.
 • Ervaring als IT Program Manager met ervaring uitvoering van grote IT Infrastructuur projecten strekt tot pluspunt.

Bijkomende verantwoordelijkheden:

Specifiek in relatie tot procurement

 • Ervaring met aankopen in kader van overheidsopdrachten.
 • Opstellen van lastenboeken.
 • Zoeken van ICT oplossingen in de markt.
 • Opstellen van business requirements en vendors evalueren tov van deze requirements.
 • Opstellen van selectie criteria ’s.
 • Opstellen dossier voor aankoop met verantwoording voor de Inspecteur Financiën.
 • Beheer van ICT Infra budgetten.
 • Graag aangeven indien ervaring, welke en in welke hoedanigheid.

 Specifiek in relatie tot service management

 • ICT de kanselarij werkt in een SIAM wijze met zijn onderaannemers. De rol van onze Infrastructuur Project Manger gaar iets verder en vereist ook het onderhouden van de relatie met gekozen vendors/service leveranciers.
 • Opzetten van vendor relaties, opzetten van SLA’s en ondersteunen of coördineren van service meetings tss accountmanager van de vendor en ICT Kanselarij. Bijsturen van issues en opzetten en opvolgen van verbetertrajecten.
 • Opstellen van Service catalogus voor Infra Diensten die de kanselarij aanbied aan zijn klanten.
 • Opvolgen van de verschillende KPI’s, bijsturen, organiseren van een continue improvement-cycle voor de ICT infra omgeving.
 • Opstellen en organiseren van regelmatige service meetings met de klanten om de geleverde diensten te presenteren, issues te bespreken en verbeter punten toe te lichten.
 • Alsook visie op de evolutie van de aangeboden Infra diensten uit te werken, lange termijn visie uit te werken en deze te documenteren en te presenteren.
 • Je zorgt voor de connectie tussen de verschillende ICT diensten , de klanten en het management.
 • Ervaring in soortgelijke service management rol geeft een plus punt in de beoordeling van uw kandidatuur.
   

Certificering 

 • PMP (Project Management Professional) of PRINCE2-certificering is een plus punt.
 • ITIL certificatie is een pluspunt.
 • a Master degree is een pluspunt.