9 months
01/03/2024 - 31/12/2024 Belgium
Requirements
Roles
 • Adviseur Public Affairs & Projectimplementatie Medior
Languages
 • Dutch Native or bilingual proficiency
Skills
 • Maatschappelijk bewustzijn Intermediate
 • Begrip van bedrijfseconomische rapportering Advanced
 • Stakeholder Management Advanced
 • Probleemoplossend vermogen Advanced
 • Projectmanagement Intermediate
 • Ervaring met strategische projecten Intermediate
 • Kennis van politieke besluitvorming Advanced
Description

BELANGRIJKE INFORMATIE 

Enkel de kandidaturen die voldoen aan de vooropgestelde criteria van Aquafin (vaardigheden, werkervaring, talenkennis en beschikbaarheid) in deze job post komen in aanmerking. Indien bovenstaande niet gerespecteerd wordt, behouden Aquafin en/of ProUnity zich het recht om de kandidatuur af te wijzen. 

Over Aquafin 

Bij Aquafin verbinden we mensen met mensen met water met technologie. Wij blijven verandering voor en werken aan een leefomgeving in harmonie met water. Dat doen we met waterzuivering en riolering, maar ook vanuit innovatie en energietransitie.

Over de job

Functieomschrijving

 • Je staat in de eerste plaats in voor de ondersteuning van de CFO. In die rol werk je mee aan de voorbereiding, de coördinatie, de organisatie en de opvolging van alle relevante contacten met de stakeholders van de dienst Finance & Procurement. Zo bereid je onder meer het budgetoverleg met de Vlaamse Overheid voor.
 • Je geeft uitvoering aan de strategische doelstellingen van Aquafin door (onder meer innovatieve) projecten op te zetten die tot doel hebben de effectiviteit en efficiëntie van de beschikbare middelen te verbeteren met het oog de verwezenlijking van de visie van Aquafin.
 • Je werkt actief mee aan de uitwerking/uitrol van een ontzorgingspakket voor de lokale rioolbeheerders waarbij Aquafin (een deel) van de studiewerken, het aanbestedingstraject en de financiering op zich neemt.
 • Je draagt bij aan de maatschappelijke bewustwording rondom zuivere waterlopen door actief mee te werken aan projecten die het draagvlak voor rioleringswerken vergroten en Aquafin uitdragen als baanbrekende werkgever voor buitengewoon talent.
 • In sommige gevallen word je gevraagd in gesprek te gaan met specifieke stakeholders om de belangen van Aquafin te verdedigen in het kader van bestaande en toekomstige wetgeving.

Gewenst functieprofiel

 • Je beschikt over minimaal 5 jaar professionele ervaring met diepgaande kennis inzake politieke besluitvorming en stakeholdersmanagement
 • Je hebt ervaring in de uitwerking van complexe (meerjarige) strategische projecten met het oog op efficiëntieverbeteringen
 • Je kent de plaats van Aquafin in het complexe “water-landschap” als geen ander. Daarbij heb je oog voor de gevoeligheden en de belangen van de verschillende stakeholder
 • Je hebt kennis van bedrijfseconomische rapporteringen en bent in staat om deze te vertalen naar een politieke context.
 • Je hebt kennis van het financieringsmodel van Aquafin en bent in staat deze helder te vertalen naar diverse stakeholders