22/05/2023

General systems manager (K06835)

SMALS

6 months

Dutch French English
800€ - 1000€ /day

01/06/2023 - 31/12/2023

Belgium

Sign in to apply

Description

Company profile 
 

U zal tewerkgesteld worden bij de Directie van de politionele informatie en ICT (DRI) van de Federale Politie en rapporteren aan de CIO.

Informatie over de directie (DRI)

De Directie van de politionele informatie en ICT (DRI) is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.
Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving inzake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

Informatie over de divisie (DIST) binnen de directie (DRI)

De divisie Systems (DIST) ontwikkelt de ICT-systeemarchitectuur, organiseert en beheert de ICT-systemen.

Ze staat in voor de technische analyse van de systeembehoeften, de ontwikkeling en het beheer van de systemen (servers, netwerken, databases, communicatie, web services, video, etc…), naast het ontwikkelen van technische standaarden voor de politionele organisatie en voor het implementeren van ICT-beveiliging en -bescherming.  Ze beheert ook de datacenters, de cloud, de centrale infrastructuur en technische systemen die daar geïnstalleerd zijn.

Deze divisie biedt op dit brede, technische gebied ook een deskundige derdelijns ondersteuning aan.

Bestaansreden van de functie
Alle aspecten van de infrastructuur waarvoor de Divisie Systemen verantwoordelijk is, beheren, verbeteren en onderhouden teneinde te zorgen voor een efficiënt, continu en evolutief informatie- en communicatiesysteem opdat de organisatie in staat zou zijn om haar strategische en operationele doelstellingen na te komen en de gebruikers hun taken kunnen uitvoeren. De divisie DIST is verantwoordelijk voor servers, storage, back-upsystemen, mainframe systemen, databases, central architecture & infrastructure, cloud, netwerk (LAN & WAN voor GPI), vaste telefonie, security, security risk management en datacenters (24/7).

Zorgen voor de samenhang tussen de ICT-systemen, ze uitvoeren, laten evolueren en overeenstemmend maken. De relaties tussen de organisatiedoelstellingen en de systeemdoelstellingen voortdurend bijsturen.  Meerdere projecten ondersteunen en day to day taken ondersteunen, met een team van specialisten (engineers) coördineren met de beschikbare middelen opdat de gebruikers van de informatiesystemen hun informatie via de ICT-systemen kunnen behandelen en dit in verband met de processen en de informatie-uitwisseling. 

De informatieprocessen vastleggen via de teamchefs in samenwerking met hun team experten en de nodige middelen plannen teneinde de gegevens te kunnen behandelen, de gegevensbehandeling gebruiksvriendelijker te maken en de wederzijdse relatie tussen deze elementen te garanderen.  Normen, richtlijnen en procedures uitwerken voor de ontwikkeling en evolutie van technische systemen. 

In het kader van uw functie zult u meewerken aan de realisatie van de digitale transformatie van de Geïntegreerde Politie door het, op een beveiligde manier, in plaats stellen van verschillende  instrumenten en technologieën om aan de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden.

In dit opzicht spelen de gebaseerde infrastructuuroplossingen een belangrijke rol en een moderne, betrouwbare, performante en vooral beveiligde omgeving is van essentieel belang.   

Daartoe zult u deel uitmaken van de ‘Directie van de Politionele informatie & ICT’.  Binnen deze directie zult u de functie van General Systems Manager bekleden.

 

Uw taken omvatten onder andere:

 

–          Coachen en aansturen van de team chefs per discipline. 

 

–          Toezien op de correcte en tijdige afhandeling van de 4ME tickets die toegewezen worden aan het team.

 

–          Day-to-day coördinatie van de Divisie Systemen, en met de andere diensten van DRI als de probleemoplossing van een incident of de uitvoering van de activiteiten dit vereisen.

 

–          Opvolging van de aanwezigheden van het personeel van de divisie DIST- systemen.

 

–          Opvolging van de onderhoudscontracten van de systeeminfrastructuur die onder de verantwoordelijkheid valt van het Server Platforms team, in samenwerking met DIREF, en de nodige initiatieven nemen voor de tijdige hernieuwing ervan.

 

U zal verantwoording afleggen aan de CIO 

Background
·         Beschikken over een master degree, bij voorkeur in het ICT domein, of beschikken over een gelijkwaardig niveau door ervaring. 
·         Relevante ervaring van minstens 15 jaren in de uitoefening van een gelijkaardige functie
Talenkennis
·         Tweetalig zijn (Nederlands, Frans). 

·         Een degelijke kennis van technisch Engels is onontbeerlijk.  

Kwaliteiten
·         Goede communicatie-eigenschappen bezitten (schrijven en spreken). 
·         Blijk geven van autonomie en initiatief.
·         Zich snel kunnen aanpassen aan veranderingen in de situatie.
·         Kunnen werken in groep, soepelheid van uurrooster.
·         Methodisch en precies zijn in het werk. 
·         Creatief, constructief en oplossingsgericht.
·         Stressbestendig. 
·         Klantgerichte houding.  
Specifieke kennis
·         Goede algemene kennis van ICT architectuur en infrastructuur 

·         Leiderschapsstijl kunnen aanpassen aan de verschillende niveaus

·         Strategisch, tactisch en operationeel kunnen denken en uitdrukken

·         Goede kennis van de structuur en de werking van een ICT-departement dat instaat voor het management van deze systemen

·         Grondige ervaring in het beheer en het coördineren van ICT teams die verantwoordelijk zijn voor de uitbouw en het beheer van de hierboven beschreven ICT systemen

·         Algemene kennis van de ICT markt en de spelers op deze markt

·         Ervaring in het gebruik van projectmanagementtools en projectmethodologieën 

 

Voordelen van de functie
Een loopbaan bij de Federale Politie kies je niet zomaar.  
Dit getuigt immers van een zekere wil om te werken in een snel evoluerende omgeving en tegelijk een meerwaarde te bieden voor de samenleving.  

Bovendien hechten wij enorm veel belang aan de balans werk-privé.   

U heeft de mogelijkheid om te telewerken.  

Roles

General systems manager - Expert

Languages

Dutch - Active knowledge

French - Active knowledge

English - Passive knowledge

Skills

Architecture IT - Expert

Project Management - Expert

Infrastructure IT - Expert